کارشناس مهندسی قرارداد

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

برنامه ریزی و کنترل پروژه. تنظیم و بازیابی پرونده های قراردادی، حقوقی و اداری. پیروی از مراحل قراردادی و قانونی طبق مقررات مصوب.

پیش‌نیازها

صلاحیت رفتاری: فردی متعهد. داشتن توانایی کار گروهی. دقت و تمرکز بالا. مشتاق یادگیری و به اشتراک گذاری داده ها. دارای روابط عمومی مناسب. داشتن حداقل چهار سال سابقه کار. داشتن تجربه کافی در زمینه برآورد قیمت و کنترل هزینه. آشنا به انواع قراردادها. آشنا به برنامه ریزی و کنترل پروژه.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،