چرا تست شخصیت شناسی

ارتباطات موثر
این آزمون به شما کمک می کند، با شناخت خود، روابط موثرتر وهدفمند با دیگران داشته باشید و میزان اثرگذاری خود بر اطرافیان را افزایش دهید.
کشف استعدادها
با استفاده از نتایج این آزمون، شما می توانید با استعدادهای نهفته، توانمندی ها و مهارت‌هایتان بیشتر آشنا شوید و مسیر شغلی بهتری برای خود انتخاب کنید.
شناخت عمیق
با این آزمون، شما می توانید شناخت عمیق تری از خود داشته باشید و بدانید چگونه می توانید در دنیای پیرامون خود رشد و پیشرفت بیشتری داشته باشند.
feature
featuredots

ویژگی‌های تست MBTI ایران تلنت

  • این آزمون یک مدل روانشناسی از شما ایجاد می کند و مدل شخصیتی شما را با مرتبط ترین مشاغل تطبیق می دهد.
  • نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت ها در حوزه علم روانشناسی می باشد و توسط چندین موسسه روانشناسی تایید شده است.
  • آزمون شخصیت شناسی ایران تلنت منطبق با فضای کاری کشور ایران توسعه داده شده است و نتایج دقیق تری نسبت به سایت های مشابه خارجی دارد.
  • شرکت های ایرانی می توانند با استفاده از نتایج این آزمون مناسب ترین افراد را برای فرصت های شغلی خود استخدام کنند.

سوالات متداول