گزارش‌های اقتصادی ایران‌تلنت

اگر کارفرما هستید، رسانه دارید و یا در موسسه تحقیقاتی فعالیت می‌کنید، اقتصاددانان و تحلیلگران داده ایران‌تلنت ، آخرین گزارش‌ها و دیدگاه‌ها درباره بازار کار، روندهای استخدام ، حقوق و دستمزد و اقتصاد کلان را در اختیار شما قرار می‌دهند.

گزارش جامع «جذاب‌ترین کارفرمایان ایران» 1402

آذر 21، 1402

گزارش سالانه «جذب و استخدام» ایران‌تلنت منتشر شد (1402)

مرداد 17، 1402

تاثیر اتفاقات اخیر بر فضای کسب و کارها

آبان 17، 1401

گزارش سالانه «جذب و استخدام» ایران‌تلنت منتشر شد (1401)

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار شرکت های تولیدی سال 1401-1400

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار شرکت های دارویی سال 1400

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار شرکت های نفتی سال 1401-1400

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار شرکت های خدمات دیجیتال سال 1401-1400

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار شرکت های کالای مصرفی سال 1401-1400

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار گروه شغلی مارکتینگ سال 1401-1400

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار گروه شغلی فروش سال 1401-1400

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار گروه شغلی حسابداری سال 1401-1400

آبان 10، 1401

نتایج نظرسنجی سراسری برند محبوب (1400) منتشر شد

آبان 10، 1401

گزارش بازار کار گروه شغلی برنامه نویسی سال 1401-1400

آبان 10، 1401

نتایج نظرسنجی سراسری برند محبوب (1401) منتشر شد

خرداد 24، 1401

گزارش تجربه کار با مدیران و همکاران غیرایرانی

اسفند 16، 1400

گزارش جامع بازار کار ایران سال 1399

مرداد 16، 1400

گزارش بازار کار گروه شغلی تولید و بهره برداری سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار گروه شغلی برنامه نویسی سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار گروه شغلی فروش سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار گروه شغلی مارکتینگ سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار گروه شغلی حسابداری سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار شرکت های کالای مصرفی سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار شرکت های خدمات دیجیتال سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار شرکت های نفتی سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار شرکت های دارویی سال 1399

مرداد 02، 1400

گزارش بازار کار شرکت های تولیدی سال 1400-1399

مرداد 02، 1400

گزارش جامع ارتباط دانشگاه و صنعت

تیر 23، 1400

گزارش تغییرات حقوق در سال 1399

اسفند 10، 1399

گزارش جامع بازار کار ایران سال 1398

مهر 02، 1399

گزارش بازار کار شرکت های کالای مصرفی سال 98

خرداد 11، 1399

گزارش بازار کار شرکت های خدمات دیجیتال سال 98

خرداد 11، 1399

گزارش بازار کار شرکت های نفتی سال 98

خرداد 11، 1399

گزارش بازار کار شرکت های دارویی سال 98

خرداد 11، 1399

گزارش بازار کار شرکت های تولیدی سال 98

خرداد 11، 1399

گزارش بازار کار گروه شغلی تولید و بهره برداری سال 98

اردیبهشت 31، 1399

گزارش بازار کار گروه شغلی برنامه نویسی سال 98

اردیبهشت 31، 1399

گزارش بازار کار گروه شغلی فروش سال 98

اردیبهشت 31، 1399

گزارش بازار کار گروه شغلی مارکتینگ سال 98

اردیبهشت 31، 1399

گزارش بازار کار گروه شغلی حسابداری سال 98

اردیبهشت 31، 1399