کارشناس روابط بین‌الملل و کارگزاری

بانک کار آفرین

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● ایجاد و نگهداری روابط بین‌المللی بین بانکی. ● مکاتبات و مذاکرات بین بانکی به فارسی و انگلیسی. ● بررسی موضوعات محوله و گزارش‌های مربوط به سایر بانک‌ها، کشورها و روابط بین بانکی و غیره. ● پاسخگویی به سایر همکاران صف و ستاد.

پیش‌نیازها

● مسلط به سیستم‌های سوئیفت. ● مسلط به زبان انگلیسی و فارسی برای مکاتبات و مذاکرات. ● توانایی انجام کار گروهی. ● توانایی برقراری ارتباط با همکاران درون سازمانی و برون سازمانی. ● توانایی بررسی و انجام تحقیقات و ارائه نتایج در قالب گزارشات.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،