مهندس برق (قدرت)

نورسان انرژي آريا

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● تهیه نقشه‌ها، مدارک گزارشات و محاسبات فنی بخش الکتریکال نیروگاه خورشیدی و اتصال به شبکه نیروگاه. ● ايجاد فايل داده‌های ورودی و تهيه دستورکارها و نقشه های کارگاهی و به روز رسانی آنها. ● بازدیدهای میدانی جهت بررسی انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌های ساخت و استانداردهای مهندسی. ● تهيه مستندات پايشی و شفاف سازی نقاط ابهام برای واحد اجرا. ● بررسی و تایید نقشه‌های چون ساخت (Asbuilt). ● برآورد کلیه فعالیت‌ها و بروزرسانی آن در طول پروژه و آنالیز هر کدام از آیتم‌ها. ● تهیه جدولBOM (لیست مصالح و تجهیزات هر فعالیت). ● بررسی و تاييد چک ليست‌های اجرايی جهت مستندسازی كليه مراحل اجرايی. ● تهيه گزارش عدم انطباق‌ها و ارائه راه كار مناسب جهت حل و برطرف نمودن موانع فنی و اجرايی. ● انجام بازرسی مواد و تجهیزات ورودی و تطبیق آنها با سفارش. ● همکاری فنی در گرفتن استعلام خريد از مراكز مربوطه. ● بايگاني اسناد فنی و ثبت اطلاعات مربوط به واحد الکتریکال.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی برق (قدرت). ● نوع همکاری: تمام وقت. ● حداقل ۵ سال سابقه کار در حوزه طراحی، کنترل کیفیت، تامین تجهیزات و اجرای تاسیسات برق صنعتی و نیروگاهی. ● مسلط به طراحی و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط و اتصال به شبکه و رویت پذیری نیروگاه های تولید پراکنده. ● مسلط به تهیه دفترچه محاسبات سطح مقطع کابل و روشنایی. ● مسلط به طراحی و اجرای انواع روش‌های سیستم زمین. ● مسلط به اجرای انواع روش‌های کابل کشی دفنی، داخل سینی و غیره. ● مسلط به نرم افزارهای AutoCAD ،DIALux ،PVsyst ,DIgSILENT . ● توانایی نظارت و کنترل کیفی کار پیمانکار.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟