وبلاگ ایران تلنت
آموزش راهکارهای استخدامی و مدیریت منابع انسانی

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران داغ شده است. بسیاری از کارمندان به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تأمین کند.

به رسم هر سال تصمیم گرفتیم تا قبل از اعلام شورای عالی کار، هیأت دولت و مجلس، درباره حدس‌ها و گفته‌ها مسئولین در مورد رقم حقوق ۱۴۰۱ صحبت کنیم.

همان‌طور که می‌دانید، با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد و به این ترتیب حداقل مبلغ آن به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که این افزایش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.

اما جزئیات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ میزان دریافتی افراد به صورت پلکانی از ۵ درصد تا ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب درصد افزایش حقوق برای تمام افراد یکسان نخواهد بود. به این ترتیب و براساس بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد داشت و نتیجه آن این است که فاصله حقوق برای تمام افراد کم خواهد شد و دیگر شاهد شکاف حقوق و دستمزد میان کارکنان نخواهیم بود.

به این ترتیب، حداقل و پایه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برای کارمندان و کارگران با ۲۹% رشد از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می‌یابد.

مقایسه جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱

اعداد زیر را بر اساس بالاترین میزان افزایش حقوق یعنی ۲۹ درصد محاسبه شده است. توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران – بدون سابقه کار

ردیف شرح ۱۴۰۰ ۱۴۰۱
۱ حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۱۴۱,۸۶۲
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۳۴,۲۲۵,۸۸۵
۳ حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۵,۰۰۰
۴ حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰
۵ حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۳,۴۳۸,۴۸۸
۶ حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۸۴ ۶,۸۵۱,۱۶۹
۷ حق سنوات ماهانه (شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۶,۰۰۰
۸ مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار) ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ ۴۷,۸۰۰,۸۸۵
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار) ۳۹,۷۱۰,۴۴۵ ۵۱,۲۲۶,۴۷۴
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) ۴۲,۳۶۵,۹۴۰ ۵۴,۶۵۲,۰۶۵
 • جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ (اعداد به ریال است)
 • این ارقام هنوز به تصویب نرسیده است.

 

جدول بالا در مورد حقوق افرادی بود که بدون سابقه کار هستند و در جدول زیر به بررسی میزان حقوق و مزایای کارمندان با یک سال سابقه کار می‌پردازیم.

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران – (حداقل یک سابقه کار)

ردیف شرح ۱۴۰۰ ۱۴۰۱
۱ حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۱۴۱,۸۶۲
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۳۴,۲۲۵,۸۸۵
۳ حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۵,۰۰۰
۴ حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰
۵ حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۳,۴۳۸,۴۸۸
۶ حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۸۴ ۶,۸۵۱,۱۶۹
۷ حق سنوات ماهانه (شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۶,۰۰۰
۸ مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار) ۳۸,۴۵۴,۹۵۰ ۴۹,۶۰۶,۸۸۵
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار) ۴۱,۱۱۰,۴۴۵ ۵۳,۰۳۲,۴۷۴
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) ۴۳,۷۶۵,۹۴۰ ۵۶,۴۵۸,۰۶۲
 • جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ (اعداد به ریال است)
 • این ارقام هنوز به تصویب نرسیده است.

 

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان و تغییر سن بازنشستگی

طبق اخبار منتشر شده، برای بازنشستگان مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان ثابت و ۳% رشد در حقوق ۱۴۰۱ اعمال می‌گردد. اما دولت برای پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی قصد دارد تا سن بازنشستگی را افزایش دهد. به همین منظور تصمیم بر این است که سن بازنشستگی کارمندان دولتی و زیر نظر سازمان تامین اجتماعی دو سال زیاد شود.

 

معافیت مالیاتی در حقوق سال ۱۴۰۱

بر اساس خبرها و لایحه بودجه ۱۴۰۱، افرادی که دریافتی آنها در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون تومان یا کمتر باشد، از پرداخت مالیات معاف هستند.

بر اساس گزارش‌ها، سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ ۶۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان متغیر است. این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد درصد افزایش زیر را خواهد داشت:

 • تا ۶۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان مالیات سالانه %۱۰
 • نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۱۵
 • نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۲۰

 

نظر شما درباره حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ چیست؟

این میزان پایه حقوق که در این مقاله اعلام کردیم هنوز به تصویب مجلس و شورای عالی کار نرسیده است. نظر شما در رابطه با میزان حقوق اعلام شده چیست؟ آیا این میزان حقوق که در این مقاله عنوان کردیم برای گذران زندگی در طی یک ماه کفایت می‌کند؟ آیا با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش رو به رشد تورم در کشور، می‌توان با این مبلغ گذران زندگی داشت؟ با توجه به اینکه نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۵.۴ درصد اعلام شده است، آیا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند در برابر تورم ۴۵ درصدی خود را نشان دهد و آیا شما به عنوان حقوق بگیر دولتی و غیر دولتی از میزان درآمد خود راضی هستید؟

خوشحال می‌شویم نظرات خود را درباره حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ با ما در میان بگذارید.

104 دیدگاه
 1. پیام می‌گوید

  با سلام همه میدانند که این حقوق کفاف زندگی نمیده چرا باید کارگر مالیات بده نمتونن از شغل پر درامد مالیات بگیرن زورشون به کارگر میرسه

 2. افشین بایقره می‌گوید

  باسلام واحترام
  به نظرم می رسد درمحاسبه مالیات حقوق از ماهیانه ده میلیون تومان تا بیست میلیون تومان رعایت عدالت نشده است که اگر رعایت می شد به ترتیب ده_یازده_دوازده_سیزده_چهارده …تا بیست درصد مالیات بایستی کسر می گردید نه اینکه کسی که ده میلیون تومان ماهیانه درآمد دارد با بیست میلیون تومان یکجور رفتارشود واین عاقلانه نیست برمبنای افزایش حقوق پلکانی واین نکته مغفول موضوع است باتشکرمجدد

 3. رضا می‌گوید

  واقعا با این وضع گرونی یه خانواده دونفره که صاحب خانه هم باشن حداقل درآمد نباید زیر ۱۵ میلیون باشه

 4. گمنام می‌گوید

  دولت باید از کارگر حمایت کنه ک نمیکنه،تمام قشر دولتی ی تعاونی دارن ک هرماه کارتهاشون شارژ میشه و قسطی خرید میکنن اما این امکان برای کارگر اصلا وجود نداره ،جای تاسف داره واقعا ک ارزش کارگر را اینقدر زیر سوال میبرن

 5. ef می‌گوید

  با سلام. تنها قشری که همیشه مظلوم واقع شده ، قشر کارگر هستند. در این دو سال گذشته حقوق برخی کارمندان خاص مثل سازمان صدا و سیما، شرکت نفت و شرکتهای خودروسازی و … بیش از ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. سوالی که من دارم با توجه به تورم وحشتناک آیا نیاز بود بودجه برخی ارگان ها در سال ۱۴۰۱ مجدد افزایش پیدا کند؟ خروجی این ارگان ها در سال چقدر است و چه منافعی برای مردم دارد؟ متاسفانه کسی دلسوز مردم نیست و همه دولتمردان ما ، فکر منافع خودشان هستند .بماند به یادگار در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ . اگر این وضعیت بریز و بپاش ها ادامه پبدا کند تا یکسال آینده تورم بیش از ۱۰۰ درصد وشاید ۲۰۰ درصد خواهیم داشت

  1. محمد می‌گوید

   خاک بر سرتون با این افزایش حقوق من در این سال ۵۵۰۰حقوق میگیرم سال دیکه میشه ۷تومان اون وقت یه بازاری یه تاجر اندازه من حتی مالیات نمیده بعد من با این هزینها چطور زندگی کنم فقط ۲تومان برای اجاره خونه میره خدا نسلتون از رو زمین برداره سال دیگه که ازاین بدتر میشه فکر کنم دیگه باید مثل چین همه چیز خوار بشیم

 6. بهرام می‌گوید

  بلاخره باید کارگر این تورم رو هم تحمل هم حل کنه و دولت روز به روز دستشو بیشتر تو جیب کارگر بکنه

 7. ناشناس می‌گوید

  دولت محترم اگر میخواهید بازنشستگان فرهنگی واقعا راضی باشند وبرایتان دعای خیر کنندو خدا هم از شما راضی باشند حقوق بازنشستگان فرهنگی را به ده میلیون برسانید غیرازاین واقعا درحق آنها ظلم شده است تا امیدمان نکنید

  1. مهران می‌گوید

   ملت کار میکنند ماهی ده میلیون تومان درآمد ندارن تو بازنشسته میخاهی ماهی ده تومان!

   1. امیر می‌گوید

    ما بازنشسته هستیم ماهی ۱۴ میلیون حقوق ارتش

   2. مسعود می‌گوید

    آقا مهران این چه حرفیه شما می زنید ؟!
    بالاخره یک بازنشسته هم سالیان سال کار کرده و زحمت کشیده و جوونی و عمرش رو گذاشته علاوه بر فرزندان، عروس و داماد و نوه هم داره و خرجش بیشتر هم شده لطفا زحمات دیگران رو نادیده نگیرید وقتی یک نفر بازنشسته میشه باید تامین باشه و دیگه نباید اینقدر دغدغه مالی داشته باشه …

   3. مهدی می‌گوید

    بازنشسته ۳۰ سال خدمت کرده دوست عزیز همینجوری رو هوا حرف نزن

   4. پرنیان می‌گوید

    بازنشسته ۳۰ سال کار کرده و حق بیمه خداد تومنی از حقوق ….. تومنیش پرداخت کرده ، خودت هم به زودی بازنشسته و بدبخت خواهی شد ، دیدگاهتو عوض کن

 8. امید می‌گوید

  سلام خسته نباشید خدا وکیلی خیلی سخته منی ک حقوقم ۴تومان هست ماهی یک میلیون اجاره میدم یک میلیون قسط میدم بچه کوچک هم دارم خدا وکیلی فقط دو تا سه روز این پول تو دست ما هست تمام دیگ حداقل به فکر ما کارگرا باشن بخدا شرایطمون خیلی سخته

  1. ناشناس می‌گوید

   آقا شما کجا زندگی میکنین که ماهی ۱میلیون اجاره می‌دین الان تو شهرهای کوچک تو مسکن مهرش این قیمت اجاره پیدا نمی شه.اسم شهرتونو بگین ما هم بیایم اونجا زندگی کنیم،الان کمتر از۲میلیون اجاره خونه داریم مگه؟اوناییکه اون بالا نشستن و حقوق ما کارگران رو تعیین میکنن کاش خودشون هم همین حقوق دریافتیشون بود تا بفهمن ما چقدر شرمنده زن و بچه هامون میشیم خدا لعنتشون کنه الهی آمین

 9. ناشناس می‌گوید

  هیچکس از حقوقشان راضی نیستن چون همگی نیازهای ساده زندگیمونمو نمیتونیم برطرف کنیم کاش فکراساسی بکنند و به داد این مردم بیچاره برسن
  اگه واقعا خدارا بالاسرشون می بینن!!!

 10. حسین می‌گوید

  از قدیم گفتن سیر یاد گشنه نیست اگه مسئولین میتونن یه ماه با حقوق یه کارگر زندگی کنن نه واقعا میشه حالا بدی اینا مال مایی هست که اجاره خونه نداریم اونایی که خونه دارن چکار کنن شب میخوابی صبح بلند میشی قیمتا رفته بالا فقط تنها چیزی که ثابت میمونه حقوق کارگر بدبخته

 11. سیدحسین می‌گوید

  سلام
  ای آنکه به جبهه هانرفته
  درخیبروکربلانرفته
  ای سنگ گرسنگی نخورده
  ای وای که تشنگی نخورده
  درجنگ پدرندادهای تو
  یک چادروقف نداده ای تو
  منظورشعراین است که این جماعت مسیول البته بعضی هاشون درک کارگرکه یک سال با۶۰میلیون زندگی می چرخاندندارند پس توقع من از ایشان بیشتر نیست تنها کاری که میتوانم بکنم به سرمایه داروطرفدا سرمایه داررای ندهم

 12. زن کارگر بدبخت می‌گوید

  شما را به خدا دولت مردان کشور ، ما با حقوق پایه کارگری ۲میلیونو هفتصد و پنجاه هزار تومان چگونه زندگی کنیم چرا حقوق کار گران شخصی صنعتی حد اقل است در حالی که بیشتر از کارگران دولتی کار میکنند. خواهش میکنیم برابری حقوق کنید اگه همه باهم حقوق یکسان بگیرند تورم کم میشود اجناس گران نمی شوند تا کی ما باید لباس برای خود و بچه هایمان نخریم عیدی مان را که میدهند به قدری وسایل نداریم آنرا هم باید به درست کردن وسایل خراب خانه مان برسیم بخاری های مان نشت میکند و میدانید چرا مردم ایران یا میسوزند یا دچار گاز گرفتگی میشوند چون نمیتوانند بخاری بخرند قشر کارگر شخصی بد بخت شده است لطفا حقوق مارا هم حد اکثر بزنید. تا ماهم بتوانیم زندگی کنیم و خود کشی نکنیم.

 13. محمد می‌گوید

  خداوکیلی کارگری که ازهمه بیشترزحمت میکشه چراازهمه بدبختره ماکارگرابایدبه کی بگیم ۴تا۵تومان حقوق به کجامیرسه الان جهنمه سال دیگه بدترمیشه یه فکری براکارگرابکنین بخداصبح تاشب فقط آه میکشیم دیگه به آخرخط رسیدیم بسه دیگه

 14. عارف می‌گوید

  در یک کلمه فقط میشه گفت خیلی مسخره اس خیلی مسخره اس این دیگه از ریاضت کشی ملی هم گذشته یک سوم خط فقط حقوق یه خانواده چهار نفره در نظر گرفتن اصلا زیر ده میلیون حقوق الان دیگه نمیشه زندگی کرد زیر ۱۵ میلیون اصلا نباید مالیات بده یکی که ده میلیون میگیره به زور به سختی داره زندگیش رو میگذرونه چرا باید بیاد پونصد هزار تومان اونم بده به دولت ؟؟ بابت چه خدمتی ؟

 15. بهار می‌گوید

  لاقل معافیت مالیاتی را ماهانه ۷ میلیون در نظر بگیرند تا کارگران با این حقوق کم دیگر مالیات ندهند

 16. مهدی می‌گوید

  با سلام
  هنوز جناب روحانی با انصاف تر بودن.اصلا حقوق زمانی افزایش پیدا میکنه که تورم هست ولی الان به این نتیجه رسیدن که حقوقو زیاد نکنن که تورم ایجاد نشه.واقعا چه کارشناسای اقتصادی داریم.ما که راضی نیستیم خدا هم راضی نباشه

 17. محمد می‌گوید

  فعلا ،خط فقر کم کم زیر نه ملیونه ، چطور محاسبه کردید حقوق رو گذاشتین چهار و نیم ، یک فرد مجرد هم نمی تونه با این حقوق زندگی کنه ، یه خورده عقل و شعورتونو ببرید بالا ،خودتو جای کارگر ساده قرار بدید ،درکش کنید ابله ها

  1. Omid می‌گوید

   زیر۱۱میلیونه نه نه میلیون

 18. A می‌گوید

  سلام واقعا اصلا منصفانه نیست.با۵میلیون چه دردی رو میشه دوا کرد.اونم با این قیمت تورم ثانیه ای آدم باشن قیمت ها رو بیارن پایین.

 19. سید محمد می‌گوید

  به نظرم اگر کمی صبر داشته باشیم دولت جناب رییسی برنامه های اقتصادی خوبی دارند..فقط باید کمی صبر کرد و قناعت کرد
  مطمئن باشید همه چیز درست میشه
  سال دیگه رشد اقتصادی مثبت میشه
  هرچند افزایش حقوق هم به نظرم اونقدر کم نبوده که اینهمه اعتراض دارید.
  به هر حال کشور تحریم هست و در ۸ سال اخیر سیاست های غلطی اجرا شد که نتیجه اش رو هنوز داریم میبینیم
  بهتر هست صبر کنیم ..مشکلات یه شبه حل نمیشه

  1. عبدالحسین زندی می‌گوید

   به خدا قسم که انصاف ندارید یا زیر دندانت پراست یا به شکلی تامین میشوی ویا زندگی تجملات شمارا وادارکرده به بی انصافی که در اختیار داری حق بگویید که خدا ازتون راضی باشد .

  2. مینا می‌گوید

   سلام خیلی دلت خوشه !!چقدرصبر؟کدوم مسئول با حقوق چهارمیلیونی میتونه از پس زندگی با مخارج اجاره خونه خوراک ،دارو ،لباس،ایاب و ذهاب بر بیاد ،چطور برای حقوق نجومی بگیران همه لال میشن !!کدوم مسئول میتونه با این حقوق زندگی کنه ،دولتمردان یا خودشونو به خواب گرفتن یا خبراز قیمت اجناس ندارن ،همش صبر .!!؟؟هر دولتی میاد با وعده معیشت کارگران رای میاره ،بعد که به هدفش میرسه کارگران فراموش میشن ،این چه عدالتیه که چهل و سه سال فقط فشاربه قشر کارگر باید بیاد ،کارگران صنعت کشور در دستشون هست سرما و گرما رو باید تحمل کنن ،،،،،مسئولین چیکار میکنن فقط وعده میدن تا زمان دولتشون تمام میشه ،چرا از حقوق مسئولین کم نمیکنن !!چرا مسئولین باید نجومی بگیر باشن ؟؟نظام برده داری راه انداختن ،والا همان زمان برده داری هم شکم برده ها رو سیر میکردن ولی مسئولین دغدغه زندگی ندارن که درک کنن کارگران چی میکشن ،شما میگید صبر ،،میشه بفرمائید چقدر حقوق میگیری که نفست از جای گرم بلند میشه ،کارگران با خانواده چهار نفره این حقوق کفاف ۱۰روز براشون نیست ،،بازنشسته های حداقل بگیر که با نوه و دختر و پسر که خانواده هاشون بزرگ‌تر شده حقوق یک هفته نمیتونن تامین کنن آبروی بازنشسته های حداقل بگیر پیش خانواده هاشون رفته نمیتونن بچه های خودشونو هم دیدار کنن ،فقط دولتمردان برای این قشر افسردگی به ارمغان آوردن ،چطور میتونید از بی عدالتی دفاع کنید حقوق حداقل بگیران کشوری و لشکری ها دو برابر حداقل بگیران تامین اجتماعی هست چطور برای کشوری ها همه سکوت میکنن ،تا کی وعده های پوچ ،هر دولتی آمد با وعده خرش از پل گذشت چوب پنبه به گوش گذاشت تا دولتش به پایان برسه حواله به دولت بعدی !!!،،،کجای دنیا حقوق یه کارگر ۱۳۰دلار هست ،دستمزد کارگران ایران به ریال مخارج به دلار و یورو ،،،،!!چقدر صبر کنن ؟؟؟،۱۴ساله وعده همسانسازی رو دادن ،،کدوم وعده رو عملی کردن ،حق کارگر رو نمیدن از بودجه بیت المال دزدان میلیاردی برملا میشن ،چقدر بی انصاف هستن که تورم رو مبنای حقوق کارگران حساب میکنن چطور اقایون مجلسی و نجومی بگیران تورم ایجاد نمیکنن زورشون به کارگران میرسه ،مثل کبک سرشونو کردن زیر برف ،،چرا باید کارگران فشار رو تحمل کنن اقایون مجلسی که بودجه رو تصویب میکنن یک سال مثل کارگران حقوق بگیرن ،ببینم یک روز میرن مجلس ،،چرا فقط از قشر زحمت کش جامعه توقع دارید ،فکر میکنید تورم برای دولتمردان هست ،اخه بی انصاف ها مگه میشه با حقوق ۳۵۰۰الی ۴۲۰۰زندگی کرد ،،،شما کجا زندگی میکنی ؟حقوق کارگر مجرد کفاف اجاره خونه شو نمیده بعد شما از صبر حرف میزنید خیلی از همین بازنشسته ها و کارگران با وعده صبر که سال بعد درست میشه الان زنده نیستن مگه انسان چند بار دنیا میاد که شاهد این همه بی عدالتی باشه،در ایران نه کسی صبر ایوب داره نه عمر نوح که با وعده پوچ عمرش با حسرت تمام بشه ،،

   1. پدرام می‌گوید

    درود به شرفت ولی ای کاش همین قشر مثل معلما همگی باهم اعتصاب و اعتراض میکردن اونموقع نتیجه رو میدیدن وگرنه اینجا انچه به جایی نرسد فریاد است البته ناگفته نماند که خودکرده را تدبیر نیست

  3. مینا می‌گوید

   صبر ‌قناعت برای کارگران وبازنشسته ها زیاده خواهی و ریخت و پاش برای دولتمردان !!جوک میگی ؟کارگران تغذیه دارن که بخوان قناعت کنن ؟معلومه شکم خودت سیره ،از گشنه خبر نداری ،

  4. مهران می‌گوید

   بشین تا درست بشه
   خر همون خره فقط پالانش عوض شده

  5. ناشناس می‌گوید

   چی میشه به آدمایی مثل شما گفت،این همه خرابکاری بس نیست خجالتم نمیکشین!نفست از جای گرم بلند میشه با این حقوق آدم مجرد به زور زندگی می‌کنه بعد یکی مثل من که بیماری قلبی دارم و کارگر هم هستم و به زور زندگی میکنم خودم نباید بپوشم و بخورم تا کی باید اینجوری باشه مگه یه آدم چند سال عمر می‌کنه خجالت بکش .نمیتونی از کارگران حمایت کنی حداقل نمک رو زخمشون نپاش

 20. حسن می‌گوید

  میشه شما بفرمایید که شغلتون چی هست و چقدر حقوق میگیرید؟
  وضعیت مطکنتون چطور هست؟
  کدوم شهر زندگی میکنید؟
  خانوار چند نفره هستید؟

 21. پارسا می‌گوید

  حقوق سال۱۴۰۰ مبلغ ۲۹میلیون ریال هست که با ۱۰ درصد افزایش بعلاوه ۵۴۰۰۰۰ ریال جمعا معادل ۳۴۴۰۰۰۰۰ ریال خواهدشد.

 22. خدایی هم هست می‌گوید

  فکر کنم شما نفستون از جای گرم بلند میشه که به مردم میگید صبر کنید مردم تا امروز صبر کردن که نتیجه شو داریم میبینیم، هرکسی میاد یه وعده میده و میره درسته که ما تحریم هستیم ولی دلیل نمیشه همه مشکلات و گردن تحریم ها بندازیم، ما تو مملکتمون سیمان،آهن،آجر و هر چیزی که برای ساخت یه مسکن فکر کنید داریم ولی چرا قیمت های مسکن این همه بالاست و هیچکس نظارت نمیکنه و در آخر میگیم به علت تحریم هاست!!!یه گارگر مگه چه قدر حقوق میگیره که برای یه ۵۰ متری سه ملیون و ۵۰۰ کرایه بده ،ایکاش به جای اضافه کردن حقوق یه فکری به حال قیمت های مسکن ،کرایه ها،اقلام مصرفی مردم بکنن که اگر حقوق ها اضافه نشد با همین اندک حقوق بشه زندگی معمولی داشت😥😥😥😥😥😥

 23. عبدالحسین زندی می‌گوید

  سلام. کجاست انصاف کجاست وجدان بیدار ما دل به دنیا نسته ایم اما دولت فکر کندمن حداقلی بگیر با ۳۱ سال ونیم پرداخت بیمه چگونه جلوی خانواده اب نشم در نظرات خودتان یک واکاوی بکنید اگر این انصاف است ما حرفی برای گفتن نداریم .اگر میشود ۱۵ روز را سپری کرد پانزده روز دیگر لنگ به کمر میبندیم ونظاره گر بی عدالتی هستیم خدا دل بستگی به دنیا را کم کنه وانصاف وعدالت را حکمفرما خواهش میکنم انتشار دهید نه فقط هرروز میگویید نظر بدید این چه فایده داره وقتی نظری بی ارزش باشه .یا علی

 24. یوسف می‌گوید

  اول اینکه افزایش سن و سابقه اصلا خوب نیست دولت نباید این تصمیم را علنی کنه باید الان این قانون را اعلام کنه کسانی که میخوان بیمه بشند اول راه تصمیم میگیرند ایا بیمه بشند یانه… نه اینه خیلی ها در سال اخر بازنشستگی هستن باید دوسال دیگه اجبارا کار کنند مطمعنا این ادما کارایی نخواهند داشت چون دل دماغ کار نخواهند داشت کاش دولت فکر دیگر برای کمبود پول صندوقها بکنه

 25. فرهنگی می‌گوید

  آقای روحانی ۸ سال حکو مت کرد یک روز حقو ق کارمندان دیر
  نشد کاملا مراقب بو د که ایام و مناسبات که کارمند نیاز به حقوق داشت پرداخت می کردند امشب ۳۰ آذر است فردا شب شب یلدا با توجه به سنت دیرینه این مملکت مردم در شب یلدا دور هم جمع می شوند یک خاطره بیاد ما ندنی بوده و هست اما دولت آقای رییسی هنوز حقوق ما معلمان را نداده است حقوق بازنشستگان که نوه و نتیجه دادند آقای نوبخت یک مسئول
  بسیار خوب بود برای کارمندان چون حقوق کارمندان را نمی
  گذاشت دیر شود ولی این آقایان از روزی که امدن فقط
  آیه یاس می خوانند خدا به آخرش رحم کنه

 26. محسن می‌گوید

  با عرض سلام و ادب
  حقوق پلکانی به نظر من جالب نیست و اجحاف در حق حقوق بگیران مدارک بالا میشود نزدیک کردن حقوق یک دیپلمه به یک مدرک کارشناسی ارشد درست نیست طرف زحمت کشیده هزینه کرده وقت تلف کرده تا مدرک گرفته حالا حقوق او باید با یک دیپلمه ناچیز باشد
  یک نفر کارشناس ارشد رییس یک اداره و یک دیپلمه نگهبان همان اداره چه جوری حقوق آنها همسان شود یا نزدیک به هم شود آیا یک عقل سلیم آن را قبول میکند پس تحصیل برای چی تخصص برای چی فرق یک متخصص و کارشناس و یک نفر دیپلمه اطلاعات عمومی چیه مسولیتها که به گردن یک کارشناس ارشد در یک اداره هست چی میشه ممنون لطفاً بررسی شود

  1. آرش می‌گوید

   سلام متاسفانه دولت مردان ما تورم ومالیات روبرمبنا حقوق خودشون واسه ملت گارگر درنظر میگیرن نمی دوننن حقوق کارگر اندازه پول تو جیبی بچه های اوناست.اونوقت به خودشون هم میگین ما مسلمانیم و هدفمون خدمت به قشر ضعیف است انسانیت تو ایران خیلی وقته مرده نعوذب الله خداهم کور شده

 27. محسن می‌گوید

  سلام
  لطفاً در مورد حقوق پلکانی بیشتر فکر کنید باید بین یک دیپلمه و یک کارشناس تفاوت وجود داشته باشد
  اگر نزدیک به هم حقوق بگیرن چه تفاوتی بین انسان تحصیل کرده و نکرده وجود دارد زحماتی که کشیده شده و وقتی که تلف شده کجا بدرد می خورد
  رییس اداره که کارشناسی ارشد دارد اگر بخواهد نزدیک به یک نگهبان در همان اداره که مدرک دیپلم یا زیر دیپلم دارد حقوق بگیرد شما محبت کنید پاسخ دهید سپاسگزارم ممنون

 28. جمال می‌گوید

  سلام ما فرهنگیان اینقدر اعتراض کردیم تا حقوقمان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد،به ما میگفتند دائم العتراض

 29. مهدی می‌گوید

  سلام طرح پلکانی ایده خوبی هست اما باید درست اجرا شود الان در یک اداره دولتی مدیر بالای ۳۰تا ۴۰ملیون میگیره بعد کارگر ۵تا۶ تومان این فقط حقوق هستش مدیران مزایای بالایی میگیرن خداییش بایدازکارگروکارمندمالیات نگیرم یا که بالای ۱۰ملیون مالیات بگیرن خداییش حساب کنید با حقوق زیر ۱۲م ت نمیشه امورات را گذراند حال این وسط مریضی نباشه عروسی نباشه مساجرنباشی والی آخر میشه تایر برج رسوند

 30. رضا می‌گوید

  اقای ریسی هم بدتراز روحانیه دلمون خوش بود که مردمیه ولی الان داره رسما همه چیزرو گرون میکنه لا اقل روحانی که رسمی گرون نمی کرد الان تورم بازار از زمان روحانی بدتره دیگه هیچ فایده ای نداره هرکس بیاد یا نیاد هر روز مردم وضعیت اقتصادیشون بدتر میشه هر کی دلشو خوش کرده اشتباه میکنه

 31. کامران می‌گوید

  چرا در این جدول حق بیمه نوشته نشده؟
  حق بیمه چقدره؟
  اگر بخوایم از کارفرمایی که بیمه نمی کنه
  بیمه رو نقدی بگیریم چقدره؟

  1. ی خانم می‌گوید

   حدودا ۳۴۰-۳۳۰ هزار تومان
   حق بیمه سهم کارگر ۷درصد از حقوق دریافتی شماست

 32. روح الله شجاعي می‌گوید

  این همه میگید افزایش جمعیت و مردم را تشویق به فرزند آوری میکنید حق اولاد۳۴۰ هزارتومان؟؟؟ خنده داره، بنظرم حق اولاد نباید زیر یک میلیون تومان باشد.

 33. بی نام می‌گوید

  سلامی دارم خدمت اون عزیزانی ک با رای امسال من رسیدن به صندلی مجلس و با حقوق های نجومی زندگی های لاکچری دارن و این قسمتی از درآمد ماهیانه شون میتونه باعشه،به آون خدایی ک میپرستن (البته اگه خدایی رو میپرستن)نزارین کشوری سرمایه دارین چون ایران به فلاکتی خیلی بد تر از این برسه ک از صد تا جنگ اثراتش بدتر بشه،

 34. Saed می‌گوید

  مالیات چه معنی میده اونم از حقوق چهار میلیون که حتی کفاف کرایه خونه رو نمیده حالا بر فرض مثال کل حقوقم جای مالیات پرداخت کردیم یک متر آسفالت سالم داریم آب و برق رایگان داریم چه امکاناتی گربه نره و روباه مکار در اختیار پینوکیو با سابقه احمقیت ۴۷ ساله میگذارن

 35. مسعود می‌گوید

  خط فقر در تهران رسیده به ۱۲ میلیون تومن
  در این دو سه سال قیمت مسکن حداقل ده برابر شده ماشین و مواد غذایی چند برابر شده روز به روز همه چی گرون میشه … با این گرانی های سرسام آور و تورم افسارگسیخته و حقوق های پایین کمر ملت به خصوص کارگر زیر بار گرانی ها داره خم میشه اونوقت شما می پرسید از این حقوق ها راضی هستید ؟؟؟!!! معلومه نیستیم کارگران زحمت کش ترین قشر با کم ترین حقوق هستند

 36. صادق می‌گوید

  ۳ درصد بعلاوه ۵۳۳ تومن؟
  خداوکیلی اون بازنشسته بدبخت از کجا خرج بچه دانشجو و دم بخت و پذیرایی نوه هاشو بده؟ بره از صفر شروع به کار جدید کنه؟
  اونوقت حقوق بازنشسته و کارمندو زیاد نکنید ، تورم کامل متوقف میشه؟
  اگر تورم قطع نشه ، و ما هم حقوق ثابت قدیم رو بگیریم بنظرتون چه بر سرمون میاد؟!

 37. بازشسته تامین اجتماعی می‌گوید

  آیا خود مسولبن نمیدانند که یک باز نشسته که هیچگونه مزایایی مانند اضافه کار ، ماموریت. ، پاداش ، کارانه وووو ندارد چگونه با این دریافتی زندگی کند تازه سفره او به دلیل نبودن کار برای فرزندانش و احیانا داشتن نوه وعروس گسترده تر هم شده است

 38. کارگر می‌گوید

  این چه وضعیتیه با این افزایش حقوق ها عاقبتمون چی میخواد بشه من مستاجر نیستم ماشینم دارم بازم حقوقم ۱۵ ماه نرسیده تموم میشه بعد مجبورم برم با ماشین کار کنم مسئولین بی کفایت به فکر مردم باشید بعدشم این مالیات از حقوق کارگر بیچاره کم میکنید دیگه چیه خودتون می آیید خط فقر رو زیر ۲۰ میلیون حقوق اعلام میکنید بعد از کارگر با ۵ تومن حقوق مالیات کم میکنید این چه عدالتیه

 39. محمد می‌گوید

  شما دارو ودرمان ماهیانه آب ، برق، گاز ، تلفن شارژ ماهیانه ساختمان را که پرداخت میکنی چی برات میمونه ؟
  حالا شام ونهار پیش کش یک سطل ماست شده پنجاه هزار تومان و ……. خیلی فکر کردم یک راه باقی میمونه گدایی کنی که محتاج خلق نشی

 40. سهراب می‌گوید

  نه به هیچوجه باید با این اوصاف ماهی دوازده میلیون بگیره یه کارگر تا یه زندگی عادی داشته باشه

 41. علی می‌گوید

  این افزایش خیلی کمه سال۱۴۰۰برای حداقل دستمزد ۳۹درصد اضافه کردن درصد مالیات هم برای یک کارگر خدایش زیاد باید ۵درصد باشه بیمه هم ۷درصد کم میکنمن حداقل یک ملیون ۴۰۰ازش کم میشه دیگه چی میمونه بلقیس به طوری دیگه میره
  تو جیب دولت

 42. امیر می‌گوید

  با سلام افزایش حقوق پا سال منطقی تر و پخته تر بود دو میلیون و پانصد برای همه بالای ده میلیون در حقیقت پلکانی معکوس بود اما در ۱۴۰۱ عدالت رعایت نشده افزایش حقوق ۱۲ میلیون می شود ۸۹۰ تومن اما افزایش حقوق ۳۳ میلیون می سود یک و پانصد آقای رییسی سعی دارد مملکت را کمیته امدادی اداره کند که با عزت نفس و فرهنگ ملت بزرگ ایران منافات دارد اما جای خو شوقتی است که این دولت دزد و وطن فروش نیست .

 43. فرشاد می‌گوید

  من حرفای تکراری نمیخوام بزنم ، یه سوال دارم؟
  این حقوق که اعلام کردید رو برای یک کارگر بدید به یکی از مسولین ببینیم ایا خودشون میتونن با این رقم زندگی کننن ؟
  اجاره خونه سالی ۲۰۰ درصد افزایش پیدا میکنه . مایحتاج ضروری کمترینش ۴۰۰ درصد افزایش پیدا میکنه . من خودم داروخانه کار میکنم حقوقم همیشه حداقل بگیر هستم . بعد میگن بزارید بچه گیرتون بیاد جمعیت داره کم میشه … اخه شما خرج بچه رو میدی؟؟؟ یه قوطی شیر خشک شده ۴۴ هزارتومان یه بسته پوشک شده ۱۳۰ هزارتومان . میشه به بچه گفت شیر نخور چون گرون شده ؟؟؟ به بچه ده روزه میشه گفت بلند شو برو خودت سرویس بهداشتی پوشک گرون شده ؟؟؟ یه یارانه ۴۵ هزارتومانی میدن هزار جور منت هم سرت هست . زندگی توی ایران فقط باعث زجر هست … الان اون مجری تلویزیون میاد میگه هر کسی سختش هست جمع کنه از ایران بره …. خودش حقوق خوب میگیره خبر از مردم نداره …. ادم سیر خبر از گرسنه نداره و ادم سواره خبر از پیاده نداره …

 44. ح می‌گوید

  شما که برای حقوق کارگر تصمیم میگیرین فقط یک ماه با شرایط یک کارگر و با حقوق اندک یک کارگر زندگی کنید اگر یک ماه تو این گرانیها و اجاره های بالا دوام آوردین بعد بنشینید تصمیم بگیرین سال جدید قانون کار چقدر باشه مطمئنن اون موقع کمتر از ۱۰ میلیون نمیگین چون نمیشه زندگی کرد
  شما از دل یک کارگر و خانوادش چی میدونین که سالی یک میلیون به حقوق اضافه میکنین و مال خودتون …… اینقدر زیاده که حقوق یک ماه کارگر پول تو جیبی یک روز بچتونه

 45. Vahid می‌گوید

  ما مسلمان هستیم حضرت محمد با ی دونه خرما افطار می کرد تحمل کنید به فکر آخرت باشیم ن ای دنیا 🌹

 46. bab Asfaje می‌گوید

  سلام تورم ۴۵/۴توسال ۱۴۰۰ هست البته بیشتر هست واین عدد غیره واقعیه مطمئنا تو سال۱۴۰۰تورم ۱۴۵/۴درصد هستش کارگرام باید بجای ۱۶ ساعت کتر در روز ۲۴ ساعت کارکنن تا بتونن یک کیلو گوشت بگیرن بزان تو شیشه سر سفره نگاش کنن فقط خودشونو خسته میکنن جلسه میزارن تا سر ما منت بزارن دیگه حنا شون رنگنداره🤐🤐🤐🤐

 47. بنده خدا می‌گوید

  هه این بود دولت مردمی که ازش صحبت میکنن
  بعد توقع حمایت از تولیدات داخلییم دارن
  کارگر با چه جون رمقی با کدوم فکرو خیال جنس باکیفیت تویل کنه فقط کارگر باید همیشه پایه ضرر باشه

 48. کارگر می‌گوید

  ببخشید چرا همیشه قشر کارگر باید تحمل کنند یه لطفی کنید از آقای رییسی بخواهید از ورزا ونجومی بگیر ها بخواهد صبر را.
  با این وضعیت اقتصادی و حقوق کارگران صبر از ما گذشته ما با افزایش حقوق طی ای چند سال حق خود را ادا کردیم.
  لطفاً کمی از خودتان مایه بگذارید
  ضمنا این افزایش حقوق برای زنده ماندن هم کافی نیست چه برسد به ….
  ممنون

 49. آرش می‌گوید

  عدالت مرده و بوی مرگ تو همه کشور پیچیده

 50. سعید می‌گوید

  باسلام وعرض ادب و احترام به نظر من حقوق باید طوری بسته بشه که هیچ کس زیر۱۵میلیون تومان نگیره

 51. یداله می‌گوید

  با سلام…
  در راستای تحقق شعار عدالت … همسانسازی حقوق بازنشستگان از بدیهیات است که اگر مورد بی توجهی و بی مهری قرار گیرد مهر تاییدی بر بی عدالتی و قانون گریزی این دولت است که ماده ۳۰ قانون ششم برنامه توسعه را مهمل گذاشته است… پروردگار در قرآن می فرماید آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و به بعضی کافر می شوید… آقای دولت انقلابی چرا بعضی از قانون را اجرا می کنی و بعضی از قانون را تعطیل می نمایی… اتقوالله….

 52. ی بنده خدا می‌گوید

  هر کی بیاد به داد ملت نمیرسه همه دروغ میگن . واقعا حقوق زیر ۱۰میلیون مالیات داره؟؟؟
  یکم شرف داشته باشین

 53. ی بنده خدا می‌گوید

  همی الانم تو جهنمیم مگه چندتا جهنم داریم؟

 54. Sina می‌گوید

  چطور از حقوق قانون کار صحبت میشه.وقتی هنوز پرداختی های خیلی از مشاغل در حال حاظر برای ۸ تا ۱۲ ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰۰ بدون بیمه هست.و به لطف سایت دیوار و شیپور خیلی از کار فرما ها کمترین پرداختی و بدون بیمه در نظر می گیرند و کار فرما ها با کمترین حقوق نیروی کار استخدام می کنند. و کارگران به دلیل بی کاری مجبور به کار با حقوق پایین هستند.اگر در خصوص بیمه صحبت کنید و یا حقوق پایین اخراج می شوید و در کوتاه ترین زمان ممکن کار فرما با دیوار و شیپور یک نیروی کار جدید استخدام می کند.چرا اداره کار کارگاه ها و کارخانه ها را کنترل نمی کند.چرا سایتی مثل دیوار و شیپور آگهی های خلاف قانون کار را تایید می کند. و به خاطر پر شدن جیب خود به کارگران از زمان فعال شدن قیمت کاریابی ضرر می رساند.

 55. وحید می‌گوید

  خداوکیلی تو ایران هیچ عدالتی وجود ندارد .قشر زحمتکش کارگر با این حقوق چجوری از پس هزینه های زندگی بر بیاد .حداقل حقوق دریافتی کارگر با این تورم افسار گسیخته باید بالای ده میلیون باشد .من نمیدونم اینها از کدوم حکومت عدل علی سخن میگن .فقط ثروت ایران دست یه مشت دزده اصلا توجهی به قشر پایین نمیکنن .انشاالله وجدان آقایون مسئول بیدار بشه

 56. ی خانم می‌گوید

  من یک خانمم که حقوق قانون کار میگیرم…بچه ندارم مسئولیت زیادی هم توی مخارج زندگی ندارم.این پول فقط پول توی جیبی من هست صرف خرید لباس و ارایشگاه و… میشه.واقعا یک مرد متاهل که فرزند هم داره چطور با این حقوق زندگی میکنه؟!چرا کسی به فکر قشر زحمتکش کارگر نیست

 57. فریبا می‌گوید

  با این حساب حقوق پنج و خورده ای میلیونی من با پانصد و خوردی هزار تومن بعلاوه سه درصد به شش میلیون می رسد بعد ششصت هزار تومان مالیات ازش کم میشه ویعنی دوباره میشه پنج میلیون و خورده ای، بابا دمتون گرم شما کجا درس خونده اید، دلم هم خوش میشه افزایش حقوق سال جدید گرفتم آدرس اون دانشگاه رو به ما هم بدید لطفا

 58. کارور حداقلی می‌گوید

  سلام و خدا قوت
  اگر سرمایه دار ها و کارخانه دارها و بانکها و سیاستمداران کمی به حق خود قانع بودند و حرص و طمع کمتری داشتند، وضع کارگر و قشر حقوق بگیری که به جُرم نداشتن سرمایه و پشتوانه در حال بَردگی این سیستم بیمار اقتصادی اند، این قدر تاسف آور و مظلوم نبود…. اینجا باید قانون از قشر متوسط به پایین حمایت کند که متاسفانه سیستم قانونگذاری و اجرای قانون نیز بیمار است و به نفع سرمایه دار و سیاستمدار در خفه گی کامل بسر میبرد…. جز تاسف به حال خودم و این. سیستم بیمار، حرفی باقی نمیماند چون کاری از من کارگر ساخته نیست… کاش میشد یکبار برای همیشه این جهنم سیاه رو ترک کردو رفت و به این. کابوس وحشتناک پایان داد.

 59. هموطن می‌گوید

  اگه تشخیص مجلس حقوق ده میلیون تومن زیر خط فقره پس چرا کسی که حتی سابقه کاریش از بیست سال هم بیشتره و حقوقش هم به هفت میلیون هم نمیرسه باز دولت عزیز مالیات میگیره این یعنی چه پس چه فرق کرده با این همه تورم

 60. حسین می‌گوید

  با عرض ادب و سلام وخسته نباشید همانطوری که می توانید در راهپیمایی و نماز جمعه وانتخابات مردم را جمع کنید بنابراین در یک روز جمعه از همه مردم خواسته شود مثل انتخابات در مدارس و مساجد بیایند تمام رسانه ها بطور زنده از همه مردم ازلحاظ حقوق و مزایا و سایر مشکلات که دارند اظهار نظر شود وحتی چند درصد از عملکرد دولت ونمایندگان راضی هستند وچه پیشنهادی می توانند ارایه دهند انجام شود اگر می توانید بسم الله بنابراین هیچ حرفی نزنید منافع شما لطمه می خورد

 61. علی می‌گوید

  دلم به حال اون بد بختی که میخواد رئیس جمهور آینده‌ی ایران بشه می‌سوزه…
  برید اون سخنرانی امام رو ببینید که گفت: اگر ما شکست بخوریم، شکست خوردیم تا آخر
  این نظر رو در حالی مینویسم که پوست انگشتم از اون کار(شما بخون گدایی) لعنتی کنده شده.

 62. عبدالحسین می‌گوید

  من ۳۸۵۰ملیون هزارتومان حقوق میگیرم با ۳۱ ونیم پرداخت بیمه این باعث شرم وخجالت نمیشه اخر با این مبلغ من چگونه مدیریت کنم تا بتونیم یک خانواده ۵ نفره نان خالی بخریم به خدا که شما وجدان ندارید

 63. عبدالحسین می‌گوید

  یک حساب سرانگشتی باخود بکنید ببینید ۳۸۵۰هزارتومن من چه کار کنم مگر این خیلی دشوار است گوشت را اگر خودتان نمیخرید و کسی برای تون خرید میکند برنج را همه مواد غذایی را در نظر بگیرید بعد خودتون را جای من بگذارید من حرفی برای گفتن ندارم

 64. علی اکبری می‌گوید

  سلام خدا قوت
  شاید حرفی که من الان میخوام بزنم حرف ۹۰درصد کارگران و کارمندان دولت از همه بخش ها باشه متاسفانه درصد پیشنهادی برای حقوق های زیر ده میلیون تومان باید حداقلش ۶۰درصد باشه تا بتونیم پاسخگویی نیازهای اولیه زندگی بدون پس انداز بیماری ها و کلی مورد غیر قابل پیش بینی شده باشیم آسایش و خدمات به تنه اداری باعث تشویق برای کارمندان و ادارات میشه درصد تخلفات اداری قطعا کاهش پیدا خواهد کرد

 65. محسن می‌گوید

  سلام،صبح میریم کار آزاد،عصرهم میریم پاره وقت تو شهرداری،خداشاهده بدون ناهار میریم شهرداری چون وقت نمیکنیم،با یه بچه وخونه مستاجری،فوقش بشه ۴ونیم،با اون همه کارسخت تاچندسال ایطوربدنمون کشش داره که ادامه بدم؟؟؟اینم شد زندگی ….

 66. خسته از بی عدالتی می‌گوید

  بله
  عالیه
  با ۴۵۰۰هم میشه اجاره داد
  هم میشه پول قبض داد
  هم میشه خرجی خودمون و افراد خانوادمونو بدیم
  هم میشه معیشت رو گذروند
  هم میشه ب آینده امیدوار بود
  هم میشه ب انقلاب پاییند بود
  هم میشه رای داد
  هم پشت نظام موند

  مگه غیر اینه؟

 67. m می‌گوید

  خدا وکیلی خود آقایون مسئول که حقوق نجومی می گیرن و میشینن واسه ماها حقوق مشخص می کنن میتونن ی ماه با این حقوقی که تعیین کردن برای کارگر زندگی کنن؟؟؟ من و همسرم دو نفری داریم کار می کنیم مجموع درامدمون ده تومن هم نمیشه ولی با اجاره خونه داریم ماهی ۶/۵ میلیون قسط میدیم. دیگه هزینه خورد و خوراک و بچه ی ساله هم بماند. مجبوریم بخاطر گذران زندگی بچه یک سالمون رو از ۷ صبح بزاریم مهد تا ۶ عصر. کی میخواد جواب این روزای سخت ما و امثال مارو بده؟ کی میخواد جواب بچه های ما و جوونی تباه شدمون رو بده؟؟؟

 68. حمیدرضا می‌گوید

  سلام بر دلسوزان قشر کارگری…ما کارگران همیشه ممنون شما مسئولین دلسوز و مدبر و باوجدان بوده و هستیم و از اینکه قراره سال ۱۴۰۱ ماهیانه چهااااار و نیم میلیون تومان پول به جیب مان برود بسیار سرمست و خوشحال و ذوق زده هستیم….خانه اتان آباد که لبخند را به لبهای ما و خوشحالی را به خانواده ما هدیه کردید…درود بر شرفتان…دست بوس شما مسئولین ریزبین و مهربان و کاردان هستم…یا علی

 69. یاردان قلی می‌گوید

  خوبه ما هم کمربندمان را تنگ تر میکنیم تا شما مسولین یه سوراخ به جلوی کمربند خودتان اضافه کنید

 70. ناشناس می‌گوید

  واقعا خیلی کمه ۵میلیون همسرمن کارگره بخدا تاپایان ماه دستمون خالیه بادوتا بچه واجاره خونه وقسط و دوساله نتونستیم لباس واسه بچم بگیریم لباس کهنه تنش میکنیم همسرم هم چندساله لباس نخریده واسه خودش بخداانصاف نیست خیلی ها مثل ماهستن گوشیم خرابه نمیتونم بخرم باید پول یه ماه روبدم بشه یه گوشی اقتصادی خرید واقعا هیچکس فکر خانواده کارگرها نیست چقدسختی میکشن بیشترازهمه کارمیکنن کمترازهمه پول میگیرن

 71. ب.ع می‌گوید

  آخه ۵ میلیون الان ارزشی نداره خدا میدونه سال ۱۴۰۱ چقدر ارزشش کمتر بشه وقتی شب میخوابی صبح پا میشی میبینی همه چی گرونتر شده.
  وقتی یه کارگر باید ۳ میلیون به بالا اجاره بده چی میمونه واسه مخارج روزمره. پس مجبوره سفره شو کوچیکتر کنه و خیلی از مواد غذایی ضروری از سفره اش حذف میشه. تو درس میخوندیم خوراک پوشاک و مسکن نیازهای ضروری هستن که متاسفانه الان با این حقوق کسی نمیتونه مهیا کنه

 72. رضا می‌گوید

  تورم ۴۱ درصد بوده به گفته خود بانک مرکزی بر چه اساسی ۲۹ درصد ؟؟؟؟

 73. غزل می‌گوید

  با سلام
  برای محاسبه حقوق کارگران چرا تحصیلات و جایگاه شغلی برای محاسبه دستمزد اعمال نمیشود . فردی که بطور مثال فوق لیسانس است با فردی که حتی دیپلم نداردچرا بایستی یکسان دریافتی داشته باشد
  لطفا برای زیر سیکل تا دکتری امتیازی را برای محاسبه حقوق در نظر گرفته شود تا شاید بسیاری از تحصیل کرده ها از کار با عنوان کارگری صرف نظر نکنند ,و بدنبال کار دولتی نباشند
  مگر فردی که کارگر است همانند کارمندان خرج روزمرگیشان متفاوت است که اینهمه فاصله حقوقی باید داشته باشند
  یک فردی که اولین سال معلمی ایشان است چرا باید دریافتی حقوقش از یک کارگر ۲۰سال سابقه کاری بیشتر باشد
  لطفا رسیدگی فرمایید

 74. علیرضا می‌گوید

  حتی در پرداخت این حداقلی صادق نیستند
  آموزش و پرورش در استخدام سرایدار و نیروی خدمات شانه خالی کرده و سپرده به شرکت ها. رفتم پرسیدم خب بفرمایید نحوه پرداخت حقوق چگونه است. خلاصه گفته ساعتی ۱۲ الی ۱۳ تومن و اگر دو شیفت ۴ ساعته صبح و بعد از ظهر باشی ماهیانه حدود ۳ تومن که البته کمتر می شود و بیمه هم دارد.
  واقعا ظالمند

 75. A می‌گوید

  باسلام وعرض ادب خدمت تمام عزیزان و مسئولین خدایش بنده ۲۵ سال سن دارم و هنوز مجرد هستم‌ در آمد ماهیانه ام ۵ تومان هست و اصلا نمیتونم ب زندگی روزمرم برسم خدایش ارزوی هر پسر و دختری اینه ک ی روزی سروسامون بگیرن و برن سر خونه زندگیشون منی ک کارگرم ۸ ساعت کار میکنم باحقوق ۵ تومان و ۱۶ ساعت از بس ک خسته میشم خونه میگیرم میخوابم زندگیم شده کار و خواب(جهت برطرف کردن خستگی ۸ ساعته)و با این وجود بازم نمیرسم چون جنس رو ز به روز داره گرون تر میشه تو این سن و سالم اوج جونیم هست ک دوس دارم متاهل بشم ولی نمیتونم هیچ گونه وسیله مورد نیاز زندگیم رو اوکی کنم حالا بنظرتون من چن سال باید کار کنم طوری ک هیچ چیزی واس خودم خرج نکنم تا بتونم وسایل مورد نیاز ،واجاره خونه، رو تامین کنم تا بتوانم مثل اونایی ک الان خوشبختن و هیچ دغدغه مالی ندارن به زندگیم برسم ؟ مسئولین محترم لطفا پیگیری کنید و همه جوانان رو خوشبخت کنید

  باتشکر/

 76. صالح می‌گوید

  ینی چی با یک سال سابقه کار به اندازه کارگر صفر حقوق بستین؟ هر سال اوضاع رو بدتر میکنید؟!!!

 77. Fana می‌گوید

  سلام واقعا خیلی ظلم هست درامد با دخل و خرج نمیخونه

 78. الهه می‌گوید

  عجبا…من به دولت مردا ماهانی پنج میلیون حقوق میدم بیان زندگی کنن خرج یه وعده ناهار خودشون پنج تومنه بعد سر کارگر جماعت همیشه بی کلاهه…خدا ازتون نگذره و به درد چه کنم چه کنم گرفتار بشید ….با این تورم و اجاره های سرسام آور ماهی پنج تومن یعنی خاک برسرتون که ظالمانه در حقمون ظلم میکنید

 79. علی می‌گوید

  مملکتی که از لحاظ منابع و ثروت رتبه ۹ جهان را داره !!!!گیر یه مشت مدیران بی خدا و همه چیز قرار گرفته که نه بلدند بودجه نویسی کنند و نه مدیریت !!!!!دولتمردان عرضه ندارند جلوی تورم را بگیرند دلار را برگرونید به قیمت ۱۰۰۰ تومن افزایش حقوق نمیخوایم. هر چقدر هم حقوق را اضافه کنند دردی از مردم دوا نمیشه خدا ریشتون را بکنه که فقط به مردم ظلم میکنید و روز و شب مردم را سیاه کردید.

 80. ناشناس می‌گوید

  شوهر من مهندسه ولی داره کارگری میکنه با حقوق ۶ و نیم که فقط ۴ تومن قسط میدیم این چه وضع گرونیه این چه وضع زندگیه با ۱۲ ساعت کار کردن دیگه چیش میمونه

 81. احمد ویردی می‌گوید

  ما جونا که همه چیز برامون ارزو شده با این حقوقی هم که دولت زحمت میکشه با هزار منت میده به قشر کارگر،این قشر زحمت کش که کل تایم زندگیشو گذاشته بابت کار روز به روز ضعیف تر و فقیر تر میشه فقط.وگرنه اون اقایی که تو دولت یا مجلسه امسال ۵ درصد هم به حقوقش اضافه بشه از کل حقوق یه کارگر با اضاف کارشم بیشتر میشه.یا بازنشسته های بنده خدا که ۳۰ سال عمرشونو پای زحمت به این دولت گذاشتن و الان عمری ازشون گذشته و کاری از پسشون بر نمیاد و هر شب بچه و عروس و دامادم مهمونشونن خدارو خوش میاد که انقدر کم حقوق بگیرن؟فقط خدا ازتون نگذره که مملکتی که رو نفت و گاز خوابیده مردمشون انقدر ضعیف باشن.

 82. Hoseindoman می‌گوید

  سلام خسته نباشید من کارگر تراشکار در تبریز با حقوق ۳میلیونو ۸۰۰هزار تومان ماهی کار میکنم واقعا این پول خیلی زیاد است برای من نمیدانم به کجا ها خرج کنم لطفا حقوق مارا کاهش دهید 😒😏

 83. Am می‌گوید

  همین حقوق رو بدن به‌ خودشون ببینیم می‌تونند زندگی کنند فقط همین

 84. محسن می‌گوید

  درود ، اون مسئولین نسبتأ محترم ک نشستن این حقوق رو پایه ریزی کردن لطف کنن فیش حقوقی خودشون رو توی فضای مجازی انتشار کنن و اگه میتونن بیان با این حقوق یکسالی رو سر کنن ببینم آخر سال چند مرده حلاجن ، ببینم چطور میخان تو روی زنو بچشون نگاه کنن

 85. امیر می‌گوید

  اگر دولت رییسی اصرار به افزایش حقوق ناچیز داشته باشد و مجلس هم این ظلم را قبول کند و تورم سال آینده ۴۰ درصد باشد و حذف ارز ترجیحی دوباره تورم ۳۰ درصدی ایجاد کند و دولت فقط یارانه مستقیم ارز ۴۲۰۰ را به ۶۰ میلیون دهد و بازنشسته با حقوق ۱۲ میلیونی با تورم ۷۰ درصد توان پرداخت اقساط بانکها و هزینه های زندگی را نخواهد داشت .ماشین را بردم بیمه کرده از پارسال ۳۰ درصد گران شده لوازم یدکی ۵۰۰ درصد و روغن ماشین هر سه ماه شرکت نفت افزایش می دهد قیمت میوه دو برابر. شده اجاره خانه دولت خودش به اتحادیه گفته ۲۵ در صد گران کنید نان ۲۰۰ در صد برنج ۱۰۰ درصد با این اوضاع سال دیگر ۷ درصد به حقوق من اضافه خواهد شد پس از بازنشستگی باید به فکر شغل جدید باشیم سال سختی خواهیم داشت .

 86. موسوی می‌گوید

  به نظر بنده نه تنها باعث ترمیم حداقل حقوق بگیران نخواهد شد بلکه باعث بیکار شدن آن ها نیز خواهد شد اگر به سوال زیر جواب بدهید در واقع نظر بنده را خواهد فهمید
  اگر شما کار فرما باشید بین یک کارگر بدون سابقه کار با یک کارگر با سابقه ۵ سال کار، ولی با اختلاف حقوق ناچیز کدام یک را جذب میکنید؟
  پس میتوان نتیجه گرفت که اگر حقوق کارگران بدون سابقه به حقوق کارگران با سابقه کار برسد آنها بیکار خواهند شد.

 87. محرم می‌گوید

  به شاهزاده ها و مسئولین بگید بیا با حقوقی که میدی ،تونستی تنها ۱۰روز دوم بیاری ،اونوقت دکترای مدیریت و حسابداری داری.بخدا خجالت آوره.باشه تا میتونید …….
  اگه خدایی هست جواب میده.وگرنه …..

 88. حیدری می‌گوید

  نمی دونم چی بگم چرا می خواهیم افراد زیر خط فقر را زیاد کنیم مگه نگفتن فقر بیاد ایمان می ره مگه ایمان برای ما مهم نیست خوب لااقل خط فقر را ملاک برای تعیین حقوق قرار بدید من نمی دونم چطور حساب می کنند سالهای قبل نسبت به افزایش تورم حقوق اضافه نشده و این باعث عقب افتادگی کارگران شده .در صد افزایشحقوقافراد با سابقه باید بیشتر از این باشد وقتی یک کارگر ۱۵ سال یا۱۰سال در یک کارخانه کار کرده یعنی مهارت داشته که نگهش داشتن پس باید بیشتر حقوق بگیرد ودر راندمان کار و تولید نقش بسزائی دارد که هم برای کار فرما وهم برای کارگر بهتر است

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.