کارشناس منابع انسانی

مهندسی سیستم یاس ارغوانی

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● پیاده‌سازی و بازبینی و بهبود فرایند مدیریت عملکرد و جذب و استخدام و جبران خدمت. ● انجام مصاحبه استخدامی. ● برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی نظام مسیر رشد شغلی. ● ارائه پیشنهاد در مورد طرح‌ها و پروژه‌های توسعه منابع انسانی. ● ایجاد و توسعه سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی اعم از انواع گزارش‌های نیروی انسانی و پرسنلی، داشبورد مدیریت و گزارش حقوق. ● به‌روزرسانی اطلاعات پرسنلی و آماری در نرم‌افزار منابع انسانی. ● به‌روزرسانی تغییرات مرتبط با حقوق و دستمزد در نرم‌افزار مربوطه.

پیش‌نیازها

● آشنایی با مدل 34000 منابع انسانی. ● مهارت‌های ارتباطی مؤثر و قدرت مذاکره. ● داشتن روحیه مسئولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری. ● مسلط به مایکروسافت آفیس. ● آشنایی با سامانه منابع انسانی چارگون. ● آشنایی به کلیه فرآیندهای منابع انسانی. ● مسلط به روش‌­های تدوین ساختار سازمانی و شرح شغل. ● مسلط به پیاده‌سازی و بازبینی و بهبود فرایند مدیریت عملکرد و جذب و استخدام و جبران خدمت. ● آشنایی بامدل های ارزیابی و سنجش رضایت شغلی مانند مدل هی گروپ و گالوپ و غیره. ● آشنایی به فرآیند جانشین پروری. ● توانایی انجام مصاحبه استخدامی. ● آشنایی با طراحی برنامه‌های آموزشی نوآورانه. ● آشنایی با مدل‌های تعالی منابع انسانی. ● مسلط به ایجاد و توسعه سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی اعم از انواع گزارش‌های نیروی انسانی و پرسنلی، داشبورد مدیریت، گزارش حقوق. ● مسلط به کلیه حقوق پرسنلی، قراردادها و احکام، استعلام تمدید قرارداد و رویه‌ها و فرآیندهای پرسنل و نمودار سازمانی. ● مسلط به به‌روزرسانی اطلاعات پرسنلی و آماری در نرم‌افزار منابع انسانی. ● مسلط به به‌روزرسانی تغییرات مرتبط با حقوق و دستمزد در نرم‌افزار مربوطه. ● مسلط به قوانین کار و تأمین اجتماعی. ● مسلط به ماژول‌های پرسنل و اتوماسیون منابع انسانی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،