مدیر اجرایی

مهندسی انر شیمی

عسلویه

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● دریافت استراتژی‌های اجرایی پروژه از مدیر پروژه جهت تحقق اثربخش اهداف پروژه. ● بررسی استراتژی اجرای فاز نظارت بر ساخت در تعامل با مدیر پروژه و اتخاذ راهکارهای مؤثر به منظور تحقق اهداف عملکردی. ● ایجاد هماهنگی با مدیر پروژه در راستای رفع مشکلات احتمالی در روند اجرایی و بهره‌گیری از دروس آموخته عملکردی. ● تهیه گزارش‌های لازم از شاخص فرآیند ذیربط و ارائه به مدیر پروژه. ● تحلیل گزارش پیشرفت کار دریافت شده از واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و ارائه نتایج به مدیر پروژه. ● بررسی الزامات عملکردی پروژه با کارکنان زیرمجموعه و مرتبط به منظور انجام برنامه‌ریزی و نیز پایش مطلوب عملکرد. ● مشارکت در انتخاب و نظارت بر کنترل فعالیت‌های اجرایی پیمانکاران و بررسی و تحلیل عملکرد آن‌ها در قالب گزارش‌های مدون. ● تدوین گزارش میزان تأخیر و مشکلات فاز اجرایی ساخت و پیشنهادهای اصلاحی و ارائه تعامل به مدیر پروژه. ● نظارت بر صورت وضعیت‌ها و نیز بررسی Claimها و ایجاد هماهنگی با مدیر پروژه در خصوص رفع مشکلات احتمالی. ● بررسی و نظارت بر اعمال تغییرات در فاز ساخت در تعامل با مدیر پروژه. ● نظارت بر روند اجرای ساخت مطابق با الزامات HSE تعیین شده توسط کارفرما و نیز الزامات استانداردهای مرتبط. ● بررسی نقشه‌ها و جزئیات اجرایی و کنترل ابعاد و اندازه‌های مندرج در آن‌ها و اعلام به موقع اشکالات و نواقص احتمالی آن‌ها به مدیر پروژه و پیگیری لازم به منظور رفع اشکالات و تکمیل اطلاعات مورد نیاز. ● جهت فراهم نمودن امکان اجراء به موقع کارها در موعدهای تعیین شده و با مدت پیمان و تلاش در جهت جلوگیری از بروز تأخیرات غیرمجاز.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی فنی. ● داشتن حداقل پانزده سال سابقۀ کاری در اجرای پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● مهارت‌های رهبری. ● آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادی. ● آشنایی با نقشه‌ها و مدارک فنی پروژه. ● آشنایی با فرایند مناقصات. ● آشنایی با مباحث تعدیل صورت وضعیت‌ها. ● آشنایی با متره و برآورد. ● توانایی برنامه‌ریزی و سازماندهی پروژه. ● توانایی برقراری ارتباط با افراد مرتبط در پروژه. ● توانایی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی. ● مهارت در نرم‌افزارهای کاربردی. ● خلاقیت و نوآوری. ● توانایی سازمان‌دهی، ارتباط عمومی و تجزیه‌وتحلیل.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،