مدیر اجرایی (امور داوطلبان)

محک تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • اداره بخش داوطلبان با هدف استفاده از خدمات داوطلبانه مردم، خصوصاً افراد متخصص، در چهارچوب برنامه و بودجه و استراتژی‌های سازمان.
 • ایجاد فرصت مشارکت نیروهای انسانی برای همکاری داوطلبانه با موسسه محک.
 • تامین و هدایت نیروهای مورد نیاز سازمان از میان داوطلبان، برنامه‌ریزی و سازماندهی برای مشارکت داوطلبان.
 • ایجاد و استفاده از بسترهای دیجیتال، برای جذب، ارزیابی و نظارت بر فعالیت نیروهای داوطلب.
 • تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی و نیروی انسانی.
 • توانایی حل مسئله.
 • توانایی مدیریت بحران.
 • نوآوری و خلاقیت.
 • توانایی ارائه گزارش‌های مدیریتی.
 • توانایی برقراری ارتباطات مؤثر (مخصوصا با داوطلبان).

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،