فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
رئیس کنترل پروژه

مهندسی انر شیمی

دَیِّر
منتشر شده 8 روز پیش

توضیحات

● نظارت و همکاری در انجام بررسی‌های کارشناسی، تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌ها و تعیین ساختار شکست پروژه جهت عدم تداخل فعالیت‌ها و منابع. ● تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی اجرای مراحل مختلف پروژه. ● هماهنگی و تماس با مسئولین سایت‌ها به منظور دریافت اطلاعات مربوط به پیشرفت کار، تأخیرها و تغییرات تأیید شده و اعمال آن‌ها در زمان بندی پروژه. ● نظارت بر زمان‌بندی اجرای مراحل مختلف پروژه در چارچوب برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده تا مرحله پایانی آن در تمام بخش‌های مهندسی، خرید، تدارکات و اجرا و ساخت. ● تجزیه‌وتحلیل نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از تأخیر و تعویق برنامه‌ها و مراحل اجرایی پروژه. ● ارائه گزارش‌ها و توضیحات لازم در مورد پیشرفت و مشکلات اجرایی پروژه به مدیر سایت و مدیر پروژه. ● پیگیری تهیه مدرک MDR از کلیه بخش‌ها با تمام جزییات لازم شامل تعداد، عناوین و زمان‌های ارائه مدارک و نفر ساعت مورد نیاز برای هر کدام از مدارک چه به صورت مدارک قابل ارائه و چه به صورت مدارک محاسباتی و یا None Deliverables Docs. ● تهیه و تنظیم گزارش‌ها و توضیحات لازم در مورد پیشرفت آمار و اطلاعات تحلیلی لازم از موضوع‌ها و مسائل مطرح در اجرای پروژه. ● همکاری و ارائه راهکارهای مناسب در برنامه ریزی فعالیت‌های پروژه و اخذ مصوبات لازم. ● همکاری و نظارت بر بودجه بندی پروژه و اخذ مصوبات لازم. ● مطالعه قرارداد و ثبت شرح و محدوده کاری. ● همکاری در تهیه برنامه زمانبندی اولیه. ● بررسی جداول ارزش وزنی فعالیتها. ● تهیه جداول توزیع نیروی انسانی و مدت زمان پروژه. ● تهیه دستورالعمل‌های محاسبه درصد پیشرفت، نظارت بر حسن اجرای Coordination Procedure. ● جمع‌آوری کلیه مدارک لازم جهت صدور مدرک برنامه مدیریت پروژه PMP. ● همکاری در تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی. ● بررسی و نهایی‌سازی ساختار شکست هزینه پروژه در تعامل با مدیر پروژه در راستای برنامه مدیریت پروژه PMP. ● برگزاری و هماهنگی جلسات پروژه. ● پیگیری اجرای تعهدات قراردادی و زمانبندی کلیه قراردادهای پروژه در زمان مقرر با منابع و هزینه مقرر.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی صنایع یا سایر رشته‌های مرتبط. ● داشتن حداقل ده سال سابقۀ کاری. ● توانایی مدیریت و برنامه‌ریزی و سازماندهی نیروی انسانی. ● آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه. ● آشنایی با فعالیت‌های لازم در پروژه (فعالیت‌های تخصصی). ● توانایی پیش بینی منابع لازم جهت انجام پروژه. ● مسلط به تخصیص صحیح منابع جهت بالا بردن بهره وری. ● آشنایی با مدارک مهندسی در سایر بخش‌ها. ● آشنایی با روال تهیه مدارک پروژه. ● آشنایی با فرایندهای مختلف شیمیایی (نفت، گاز و پتروشیمی). ● توانایی انجام کار گروهی. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● توانایی تصمیم گیری فوری و به موقع و مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات. ● توانایی پیش‌بینی و شناخت مشکلات احتمالی موجود در سایت. ● آشنایی کامل با Primavera و MS Project و سایر نرم‌افزارهای کاربردی.