جدید
حذف فیلترها
بازرس جوش

سازه های فلزی شهریار شهریار

13 روز پیش
ارتقا یافته

توضیحات

 • اطمینان از رعایت کنترل کیفیت و نظارت بر آن.
 • حضور در کلیه بازرسی‌ها و تست‌های مطابق با ITP تایید شده.
 • صحه‌گذاری گزارشات بازرسی و معتبر ساختن نتایج آن.
 • نظارت بر تولیدات مرحله‌ای.
 • اطمینان از وضعیت و کنترل محصولات نا منطبق با همکاری متخصص مربوطه از بخش مهندسی.
 • همکاری و نظارت بر بخش کنترل کیفیت پیمانکاران.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با استانداردها و مدارک مهندسی نظیر Spec، نقشه، دستورالعمل و ایزو و غیره.
 • آشنایی با تست‌های غیر مخرب.
 • مسلط به اندازه‌گیری ابعادی جهت کارشناس کنترل کیفی ابعادی.
 • مسلط به فرایندهای جوشکاری و عیوب جوش جهت کارشناس کنترل کیفی جوش.
 • مسلط به نقشه‌خوانی و علائم جوشکاری در نقشه.