جدید
حذف فیلترها
کارشناس قراردادها

مهندسی و توسعه پترو سازه مبین تهران

6 روز پیش

توضیحات

 • ارائه خدمات به عنوان کارشناس امور پیمان در پروژه‌های پیمانکاری.
 • تعامل با دیگر کارکنان، پیمانکاران، کارفرمایان و همکاری در برگزاری جلسات.
 • کسب اطلاع در خصوص آخرین ویرایش بخشنامه‌ها و مقررات عمومی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در ارتباط با امور قراردادها و مناقصات و مطالعه موارد مرتبط با امور ارجاع شده.
 • پایش عمومی قراردادهای محوله به شرکت.
 • تنظیم اسناد مناقصه و پیش‌نویس قراردادهای مورد نیاز شرکت با همکاری عوامل فنی پروژه و واحدهای سازمانی شرکت.
 • رسیدگی به صورت وضعیت قراردادهای شامل: صورت وضعیت دوره‌ای و تعدیل.
 • رسیدگی به انواع ادعا و امور خاص در قراردادهای عوامل پروژه (مبالغ جبرانی، اضافه کار، کسر کار، قیمت جدید، خسارت، جرایم و غیره).
 • سازماندهی اسناد، مدارک و پرونده‌های قراردادی به صورت فیزیکی و الکترونیکی.
 • تهیه صورتجلسات و مصوبات کمیسیون معاملات.

پیش‌نیازها

 • مسلط به مفاهیم مندرج در قراردادهای همسان (وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه).
 • آشنایی با بخشنامه‌ها و مقررات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در ارتباط با امور پیمان/امور قراردادها.
 • آشنایی با فرآیندهای مناقصات و خرید.
 • آشنایی با فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت.
 • آشنایی با انواع صورت وضعیت‌های متعارف و نرم‌افزارهای مرتبط به تنظیم صورت وضعیت.
 • آشنایی با مفاهیم عمومی سایر قراردادهای مرتبط با پروژه‌های عمرانی.
 • مسلط به زبان انگلیسی.
 • محدودۀ سنی: 25 تا 40 سال.
 • سربازی: برای آقایان معافیت دائم یا انجام شده باشد.
 • نیازی به داشتن پروانه وکالت نیست و امتیاز محسوب نمی‌گردد.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات