فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
کارشناس منابع انسانی

دارو سازی کیمیا سلامت نیکان

تهران
منتشر شده 2 روز پیش

توضیحات

● اطمینان از انطباق قوانین و سیاست‌های شرکت با قوانین حقوقی کشور. ● شناسایی و ارزیابی بررسی نیازهای آموزشی بر اساس شایستگی و طراحی، برگزاری و نظارت بر برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان. ● تهیه چارت‌های سازمانی و مدیریتی. ● تهیه و تدوین فلوچارت فرآیندها و نظارت بر پیاده‌سازی و اجرای آن. ● طراحی و پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت کارکنان. ● تنظیم قراردادهای منابع انسانی، نظارت و کنترل مرخصی‌ها و مأموریت‌های پرسنل. ● ساماندهی نظام حقوق و دستمزد و مشوق‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد. ● پیشنهاد طراحی و اجرای خدمات رفاهی، پیگیری امور مرتبط با طب کار، ارائه راهکارهای انگیزشی سازمانی و همکاری در طراحی برنامه‌های توسعه مانند مراکز ارزیابی و غیره. ● تدوین قراردادهای منابع انسانی و برنامه‌های جبران خدمات، ثبت، نگهداری و بایگانی سوابق و گزارش‌های بخش منابع انسانی. ● انجام سایر وظایف متعارف تعریف شده در حوزه منبع انسانی و امور ارجاعی از سوی مقام بلافصل.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت (کلیۀ گرایش‌ها). ● تسلط به زبان انگلیسی مزیت به حساب می‌آید. ● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری مرتبط. ● آشنایی به قوانین کار، تأمین اجتماعی، مسائل پرسنلی و حقوق و دستمزد. ● مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه ورد و اکسل. ● مسلط به آئین نامه‌ها و نرم‌افزارهای منابع انسانی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی