جدید
حذف فیلترها
مدیر منابع انسانی

طناز گستر آسیا تهران

5 ساعت پیش

توضیحات

● رسیدگی به سؤالات و کمک به حل مشکلات مربوط به محیط کار و پرسنل، به عنوان کانال بین مدیریت و کارکنان. ● تجزیه‌وتحلیل و اصلاح سیاست‌های جبران خسارت و مزایا برای ایجاد برنامه‌های رقابتی و اطمینان از انطباق با الزامات قانونی. ● ارائه راهکارهای انگیزشی و اجرای آن‌ها در سازمان. ● انجام وظایف دشوار مربوط به کارکنان از جمله پیگیری و اقدام در خصوص کمبود کارکنان، اختلافات داوری، اخراج کارکنان و اجرای مراحل انضباطی. ● طراحی و اجرای برنامۀ تطبیق‌دهی کارکنان جدید با سازمان.

پیش‌نیازها

● آگاهی از اصول و رویه‌های استخدام، گزینش، آموزش، غرامت و مزایا، روابط کار و مذاکره و سیستم‌های اطلاعاتی پرسنل. ● داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی. ● مسلط به فرآیندهای آموزشی و توسعه. ● مسلط به فرآیندهای ارزیابی عملکرد. ● داشتن حداقل هشت سال سابقۀ کاری مرتبط.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات