مدیر فروش

ایمرگاز پاد

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● تهیه بودجه فروش به تفکیک نواحی بر پایه داده های اقتصادی. ● ارائه سیاست‌های تحقق تارگت و متعاقباً برنامه‌های اجرایی (ماه، فصل و سال). ● ارائه سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت عطف به استراتژی کلان مجموعه. ● مراقبت و توسعه شبکه فروش پویا. ● ارائه گزارش‌های آماری فروش ماهانه. ● ارائه گزارش‌های آماری اقتصادی، صنفی، رقبا و تحلیل شرایط متأثر به فعالیت شرکت. ● ایجاد ساختار سازمانی پویا در واحد فروش و اجتناب از فرد محوری. ● راهبری مراودات فروش در بستر نرم‌افزاری و متعاقباً تحلیل و مدیریت فضاهای ارتباطی اعم از مکاتبات، مکالمات با رویکرد بهبود مستمر. ● پیشبرد فروش همگام با سیاست‌های کلی فروش در جهت نیل به توسعۀ فروش با رضایت‌مندی گروه مخاطبان (نمایندگان، مصرف‌کنندگان و غیره) و به تبع همسویی با واحد مالی، واحد خدمات پس‌ازفروش به عنوان سایر اجزا شرکت موفق.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل دوازده سال سابقۀ فروش (ترجیحاً در حوزۀ تأسیسات)؛ داشتن حداقل چهار سال سابقۀ مدیریت فروش (با حداقل شش نفر کارمند زیرمجموعه). ● مسلط به شبکه فروش. ● مسلط به فروش مجازی. ● مسلط به مایکروسافت آفیس. ● آشنایی کامل با فروش سازمانی، ارزیابی کسب‌وکار، مدیریت و رهبری و مذاکره.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،