مدیر منابع انسانی

تی ال سی گروپ

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● نظارت بر استخدام، انتخاب و فرآیندهای همکاری. ● مدیریت سیستم ارزیابی یک شرکت و برگزاری جلسات ارزیابی. ● اطمینان از مطابقت روش‌های یک شرکت با مقررات استخدام. ● مدیریت و آموزش تیم منابع انسانی. ● نظارت بر جنبه‌های مختلف عملکرد یک کارمند، مانند حضور و مرخصی بیماری. ● دسترسی به نیاز به آموزش و سپس طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی بر این اساس. ● رسیدگی به هرگونه فرآیند انضباطی و شکایات رسمی. ● تنظیم و بررسی ساختارهای پرداخت و مزایا و مزایای کارکنان. ● تدوین سیاست و رویه‌های منابع انسانی برای هدایت عملکرد و کاهش اختلافات.

پیش‌نیازها

● داشتن پنج تا ده سال سابقۀ کاری در حوزۀ منابع انسانی. ● قابلیت منحصر به فرد در ارتباطات به همراه قابلیت رهبری تیم و دانش کافی در رابطه با قوانین کار و حقوق کارمندی. ● بازیکن فعال تیم با خدمات قوی و مهارت‌های حل مسئله. ● با تجربه در توسعه و حمایت از تغییر خطوط مدیریتی. ● توانایی حفظ اسرار و موارد محرمانه شرکت و عملکرد متناسب با صلاحدید و دیپلماسی شرکت. ● خود انگیزه و توانایی کار تحت خودمختاری خود یا به عنوان بخشی از یک تیم.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،