فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
منتشر شده 8 ساعت پیش

توضیحات

● رسیدگی به کلیۀ امور مالی و حسابداری. ● به‌روزرسانی اسناد حسابداری. ● تهیۀ گزارش‌های صورت مالی. ● ارائه گزارش‌های داشبورد مدیریتی. ● بستن حساب‌های پایان سال مالی. ● ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی. ● ارائۀ اظهارنامه‌های ارزش افزوده و معاملات فصلی. ● نظارت بر سیستم شناسایی موجودی انبار در پایان سال مالی. ● نظارت بر سیستم حسابداری امور انبار.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● مسلط به امور مالیات و بیمه. ● مسلط به انبار و بهای تمام شده. ● آشنا با مفاهیم بودجه و کنترل هزینه. ● برخورداری از دقت در امور کاری. ● برخورداری از صبوری در امور کاری. ● توانایی ارائه برنامه‌های زمان‌بندی کاری. ● داشتن نظم در ورود و خروج ساعات کاری.

نوع استخدام

  • تمام وقت