جدید
حذف فیلترها
مدیر مالی

مجتمع تولیدی چینی مقصود مشهد

2 ساعت پیش

توضیحات

مسئولیت‌ها: گزارش روزانه
تجزیه و تحلیل اهداف
مدیریت و هماهنگی گزارش های ماهانه بودجه بندی
ارائه خدمات دتقری مانند حساب های پرداختنی
جمع آوری حقوق و دستمزد نظارت بر گردش های مالی
نظارت و بررسی حساب های ارزی.
مدیر مستقیم: معاونت مالی.
افراد زیرمجموعه: تیم حسابداری و مالی.
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه از ساعت هفت صبح تا پانزده عصر و در صورت لزوم اضافه کاری تا ساعت هجده و حضور در روزهای جمعه و تعطیلات با توجه به نیاز سازمان.
نیاز به سفر کاری: خیر.
پاداش و مزایا: بیمه تکمیلی رایگان، پک های معیشتی و هدایا،سرویس ایاب و ذهاب ویژه مدیران- صبحانه و ناهار- پزشک سازمانی و استفاده از سالن ورزشی.

پیش‌نیازها

گزارش روزانه
تجزیه و تحلیل اهداف
مدیریت و هماهنگی گزارش های ماهانه بودجه بندی
ارائه خدمات دتقری مانند حساب های پرداختنی
جمع آوری حقوق و دستمزد نظارت بر گردش های مالی
نظارت و بررسی حساب های ارزی