جدید
حذف فیلترها
مهندس صنایع

مبنا فولاد آسیا تهران

2 ساعت پیش

توضیحات

● طراحی، بازنگری و بهبود مستمر فرآیندهای کاری. ● یکپارچه‌سازی و هماهنگی ساختار و سیستم. ● برقراری ارتباط مؤثر بین نقشه استراتژی و فرآیندهای کاری سازمان. ● همسوسازی واحدهای سازمان. ● برنامه‌ریزی عملیات.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی یا تحلیل سیستم‌ها. ● توان تحلیلی خوب. ● آشنایی با مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی. ● فصاحت و ارتباط کلامی مناسب. ● آشنایی با اصول مدیریت و رفتار سازمانی.