فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
منشی

آرات

تهران
منتشر شده 5 ساعت پیش

توضیحات

پاسخ به تماس های تلفن و مراجعین هماهنگی جلسان با مدیران تهیه نامه و مدارک اداری بایگانی اسناد اعلام به مدیران در مورد برنامه هفتگی اوز های کاری شنبه تا 5 شنبه ساعت 8.30 تا 5 و 5 شنبه 8.3 تا 12.30

پیش‌نیازها

پیش نیاز ها : * آشنایی به نرم افزار ورد * آشنایی به زبان انگلیسی بازه سنی سنی بین 20 تا 35 سال خانم * امکان رفت و آمد به محل شرکت واقع در خیابان شهید بهشتی ( ایستکاه مترو) * وقت شناس و منظم توانایی کار گوههی تسطل به تایپ فارسی و انگلیس و برنامه اکسل