NEW
Clear Filters
Treasury Accountant (Rahkaran System)

Pars Gita Darou (PGD) Tehran

a day ago

توضیحات

 • پیگیری و انجام امور مربوط به خزانه‌داری و ثبت کلیه اسناد مربوط به حساب‌های دریافتنی و پرداختنی در جهت برآورد اهداف مالی سازمان.
 • صدور و دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی و پرداختنی از مشتریان.
 • واگذاری چک‌های دریافتی به بانک.
 • گزارش چک‌های برگشتی به حسابداری فروش.
 • صدور چک‌ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت.
 • نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار.
 • ثبت خرید خارجی، کارمزد، سود و تسهیلات در SAP.
 • تهیه گزارش مربوط به تسهیلات دریافتی.
 • ثبت تسعیر ارز مربوط به صندوق ارزی و بانک‌های ارزی.
 • تکمیل فرم‌های مربوط به افتتاح حساب بانکی و فرم‌های مربوط به تسهیلات.
 • پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه‌های بانکی و اعتبارات.
 • نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت و رفع مغایرت‌های بانکی.
 • ثبت و نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
 • ارائه گزارش‌های مربوطه و کلیه امور به مدیر.

پیش‌نیازها

 • داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط. 
 • مسلط به سیستم راهکاران. 
 • آشنایی کامل با سیستم راهکاران سیستم (دریافت و پرداخت، مالی، دارایی ثابت).
 • توجه به جزئیات.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات