چرا آزمون نرم افزار Excel (پیشرفته) ایران‌تلنت؟

دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط کارشناسان و متخصصان با تجربه فنی، طراحی شده است.
مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می‌توانید، میزان مهارت تخصصی خود در Excel را با جامعه آماری بزرگ ایران‌ تلنت مقایسه کنید.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون نرم افزار Excel (پیشرفته) ایران‌تلنت

  • آزمون نرم‌افزار Excel (پیشرفته) ایران‌تلنت، توسط مهندسان حرفه‌ای نرم‌افزار که دربرترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق با آخرین به روز رسانی های نرم‌افزار می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت استفاده از اکسل طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران تلنت توسعه داده شده است.

سوالات متداول