جدید
حذف فیلترها
کارشناس تحقیقات بازار

آرین سرمایه تهران

2 روز پیش

توضیحات

شرح مختصری از وظایف: ● تشخیص و تعیین اهداف در خصوص پروژه‌های تحقیقات بازار تعریف شده؛ تعریف مناسب‌ترین روش‌ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده. ● تجزیه‌وتحلیل داده‌های مرتبط با بازار محصول، اطلاعات جمعیت شناختی مشتریان، علایق مشتریان و عوامل مؤثر بر تقاضا؛ تحلیل نتایج و تعیین روش‌هایی جهت افزایش فروش و نفوذ در بازار. ● تحلیل اطلاعات رقبا در خصوص مواردی چون قیمت‌گذاری، فروش، بازاریابی و روش‌های توزیع. ● تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات؛ نتیجه‌گیری و توصیه در خصوص یافته‌های تحقیقات. ● نشان دادن یافته‌ها و نتایج تحقیق به صورت نموداری و توضیح یافته‌ها به زبان ساده. ● تعیین محصولات و یا بازارهای جدید بالقوه از طریق تحقیقات صورت گرفته. ● پیش‌بینی و یافتن روندهای فروش و بازاریابی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده. ● گزارش‌دهی و ارائه یافته‌ها به مدیریت مجموعه. ● انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با تحقیقات بازار.

پیش‌نیازها

تخصص‌ها و توانمندی‌ها: ● مسلط به زبان انگلیسی (خواندن و نوشتار). ● مهارت‌های سازمانی و توجه حداکثری به جزئیات. ● توانایی تحقیق و تحلیل و مهارت‌های بالای آماری. ● توانایی ترجمه روش‌ها و مفاهیم پیچیده به زبان ساده و قابل فهم. ● مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل (توانایی برنامه‌نویسی در آفیس مزیت است). ● مسلط به Power BI.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی