فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
کارشناس فروش

کیمیا کشت نامی

اهواز
منتشر شده 12 روز پیش

توضیحات

● ارتباط با فروشندگان و توزیع‌کنندگان سموم کشاورزی. ● ارتباط با ادارات جهاد کشاورزی بخصوص حفظ نباتات‌. ● انجام فعالیت‌های فنی (تست و انجام روز مزرعه) و فروش کالا و پیگیری و ارائه راهکارهای مربوط به محصول به کشاورزان ـ فروشندگان نهاده‌های کشاورزی و کارشناسان وابسته. ● ارتباط با نمایندگان فروش، دریافت درخواست‌ها، پیگیری واریزی‌ها و دریافت چک و ارسال به دفتر تهران. ● ارائه گزارش ماهیانه بر اساس فرمت ارسالی.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ کشاورزی. ● آشنایی با اصول فروش و بازاریابی. ● داشتن سابقۀ کاری در حوزۀ نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود و سم).

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی