فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
مهندس عمران

البرز شيمي آسيا

ورامین
منتشر شده 2 روز پیش

توضیحات

● تولید نمونه‌ها زیر نظر سرپرست آزمایشگاه. ● انجام تست‌های سیمانی زیر نظر سرپرست آزمایشگاه. ● انجام تست‌های بتن زیر نظر سرپرست آزمایشگاه. ● پر کردن فرمهای تولید نمونه و جزئیات نمونه در مواقع مورد نیاز زیر نظر سرپرست آزمایشگاه. ● محل سکونت: ورامین و یا محدوده اطراف.

پیش‌نیازها

● محدودۀ سنی: 22 تا 35 سال. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی عمران. ● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری. ● داشتن تجربۀ کار در آزمایشگاه در صنعت مشابه. ● وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت یا معافیت دائم.