مهندس مخابرات

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

بررسی اسناد مشاوره و تهیه اسناد طراحی فنی مطابق با اصول کنترل و ابزار یا اصول مخابراتی- صنعت نفت و گاز. بررسی اسناد مهندسی تدارکات مطابق با اصول مخابراتی و اصول کنترل و ابزار - صنعت نفت و گاز. شرکت در جلسه فنی- مشتری و پیمانکاران. ارائه دامنه فنی کار برای مناقصه های ورودی بر اساس اسناد فنی. شرکت در بسته های FAT و SAT. همکاری با همکاران مهندسی سایت.

پیش‌نیازها

صلاحیت فنی: فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر دولتی. با 5 سال سابقه کار مرتبط در زمینه نفت و گاز. آشنا با نرم افزار Pathloss و Coverage Study. مسلط به زبان انگلیسی. صلاحیت رفتاری: فردی متعهد. توانایی انجام کار گروهی. داشتن دقت و تمرکز بالا. فردی مشتاق به یادگیری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،