کارشناس ارشد فنی

تیام شبکه تهران

منتشر شده 1 سال پیش

توضیحات

  • طراحی زیرساخت‌های پروژه‌های دیتاسنتر.
  • اجرای پروژه‌های دیتاسنتر.
  • مدیریت روابط بین مشتریان و سرمایه گذاران.
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت ریسک، ایجاد و نگهداری اسناد جامع پروژه.

پیش‌نیازها

  • توانایی در مدیریت تغییرات احتمالی در محدوده پروژه، برنامه‌ها یا هزینه‌ها.
  • تجربه کافی در اجرای پروژه‌های دیتاسنتر.
  • آشنایی با استانداردهای Tia942 و Bicsi 002 مزیت محسوب می‌شود.
  • آشنایی با نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه MSP/Primavera.
  • آشنایی با قوانین ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با پروژه.
  • آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOKfi مزیت محسوب می‌شود.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،