فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
مهندس مکانیک (گرایش تأسیسات)

(توسعه صنایع شهد آذربایجان (ـی اس ای

ارومیه
منتشر شده 3 روز پیش

توضیحات

● نیازسنجی و متره و برآورد و تدوین لیست مصارف مکانیکی پروژه به همراه مشخصات مورد نظر. ● تحویل نقشه‌های اجرای تأسیسات مکانیکی به پیمانکاران. ● کنترل کیفیت و نظارت مستمر بر اجرا، مطابق برنامه زمان‌بندی پروژه، صدور و تأیید پرمیت‌ها و سایر مجوزها. ● محل خدمت: استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی مکانیک. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری در تعمیرات کارخانجات صنایع غذایی. ● فردی مسئولیت پذیر، منظم و خلاق. ● روحیه کار اجرایی، عملیاتی و کار تیمی. ● مسلط به زبان انگلیسی.