کارشناس ارشد امور اداری و منابع انسانی

تپسل

تهران

منتشر شده 23 روز پیش

توضیحات

ما به دنبال جذب یک کارشناس اداری با انگیزه، پیگیر و با مهارت‌های ارتباطی قوی هستیم. کسی که مسئولیت وظایف خود را به عهده گرفته و توانایی سازماندهی و مدیریت موضوعات مختلفی را داشته باشد. با توانایی ایجاد ارتباط موثر با مدیران و همکاران مجموعه، نیازهای آن‌ها را تشخیص دهد و در جهت رفع آنها مطابق با اولویت اقدام کند. مسئولیت‌ها و وظایف: ● صدور فاکتور مالی. ● نامه نگاری اداری و بایگانی اسناد. ● نگهداری سوابق و مدارک کارکنان. ● پیگیری امور مربوط به قرارداد‌های کارکنان. ● مدیریت فرآیند‌های مرتبط با وام و مزایای رفاهی.

پیش‌نیازها

شایستگی‌های مورد نیاز: ● مهارت در نامه نگاری و تنظیم صورتجلسات. ● تسلط به اکسل جهت گزارش دهی. ● ارتباط موثر. ● جدیت و پشتکار. ● مسئولیت پذیری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،