مدیر تضمین کیفیت

امید پارسینا

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● پیاده‌سازی الزامات معتبرسازی شامل کلین روم، هواساز، آبساز، تجهیزات، دستگاه‌های تولید دارو طبق اصول GMP. ● تهیه و گزارش‌نویسی پروتکل‌های معتبرسازی، احراز کیفیت تجهیزات، معتبرسازی فرایندهای تولید. ● شناسایی ریسک‌ها و خطرات کیفی احتمالی در تمام پروسه‌ها و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن آن‌ها (بر مدیریت ریسک و کنترل فرآیند). ● برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر یکپارچه‌سازی عملیات و فرایندهای سازمانی. ● تجزیه‌وتحلیل نتایج آزمایشات کنترل کیفی، ارائۀ بازخورد و تفسیر نتایج به واحدهای ذیربط.

پیش‌نیازها

● توانایی هدایت و رهبری تیم‌های کاری. ● مسلط به تجزیه‌وتحلیل مسائل و ارائۀ راه‌حل‌های خلاقانه. ● فردی پیگیر و جدی در انجام کار و تحقق اهداف. ● مهارت‌های تعاملی و اقناع همکاران. ● مسلط به کار با تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی. ● مسلط به مباحث ایمونولوژی، میکروبیولوژی و بیوشیمی. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،