کارشناس کنترل پروژه

مهندسین مشاور سکو

تهران

منتشر شده 9 روز پیش

توضیحات

 • تهیه برنامه زمان‌بندی و تفصیلی پروژه.
 • تهیه مدارک مرتبط با دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.
 • کنترل، پیگیری و نظارت بر پیشرفت فیزیکی و زمانی فعالیت‌ها.
 • تهیه گزارش‌های پیشرفت‌دوره‌ای و به‌روزآوری آن.
 • تهیه گزارش‌های مدیریتی.
 • تهیه ساختار شکست.

پیش‌نیازها

 • داشتن حداقل شش سال سابقۀ کاری در حوزه کنترل پروژه.
 • داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط. 
 • مسلط به نرم‌افزار MSP.
 • مسلط به نرم‌افزار پریماورا.
 • آشنایی با مفاهیم پروژه‌های مهندسی.
 • مسئولیت‌پذیر، دقیق و منضبط.
 • روحیه کار تیمی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،