کارشناس کنترل پروژه

مهندسین مشاور تردد راه تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

  • بازدید از پروژه در حال انجام و تهیه گزارشات پیشرفت کار.
  • مدیر مستقیم: مدیرعامل.
  • افراد زیرمجموعه: کارشناس امور کنترل پروژه.
  • مدت قرارداد آزمایشی: ۳ ماه.
  • ساعت کاری: بر اساس قوانین وزارت کار.
  • نیاز به سفر کاری: بله؛ در صورت نیاز بازدید از پروژه‌ها و شرکت در جلسات کارفرمایان.

پیش‌نیازها

  • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی صنایع.
  • حداقل پنج سال سابقۀ کاری مرتبط. 
  • مسلط به نرم‌افزارهای کنترل پروژه در پروژه‌های راهسازی و راه آهن.
  • مهارت‌های ارتباطی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،