کارشناس کنترل پروژه

ماکان سیستم تبریز تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

  • تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه.
  • توسعه و برنامه‌ریزی بخش بازرگانی بین‌المللی.
  • تهیه ACTION PLAN و پیگیری برنامه‌ها.
  • نظارت بر بودجه‌بندی و پیش‌بینی پروژه.
  • نظارت بر فعالیت‌های پروژه.

پیش‌نیازها

  • حداقل چهار سال سابقۀ کاری مرتبط. 
  • مسلط به MSP.
  • آشنایی کامل با اصول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه جهت برنامه‌ریزی و توسعه بخش بازرگانی بین‌المللی.
  • مسلط به P6.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،