مدیر تولید در صنعت غذا

باراکا (رضوان شکلات)

کرج

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● هدایت و جهت‌دهی به کلیه فعالیت‌های تولید به منظور تحقق اهداف سازمان، هدایت پرسنل و نیروهای تابعه در جهت تحقق اهداف سازمانی در این واحد. ● نظارت و هماهنگی به واحدهای تولید جهت دستیابی به برنامه تولید. ● نظارت و پیگیری گزارش‌های روزانه تولید و پیگیری عدم تطابق. ● نهایی‌سازی و صحه‌گذاری برآورد منابع زمانی، نیروی انسانی، زمان و موارد مورد نیاز برای تولید محصولات. ● کنترل چگونگی تنظیم مستندات توسط اپراتورها. ● رفع عدم انطباق مشاهده شده درممیزی فرآیند. ● نظارت بر رعایت استانداردهای تولیدی. ● دریافت، نظارت و کنترل گزارش‌های کلی از رئیس و سرپرستان تولید. ● نظارت و کنترل بر ارائه برنامه تولید توسط واحد برنامه‌ریزی. ● نظارت و کنترل بر توقفات خطوط، خرابی دستگاه و پیگیری جهت کمبود ملزومات. ● پیگیری مبانی کیفی. ● نظارت و کنترل بر فرمولاسیون‌های رایج و جدید دریافت از واحد R&D. ● برآورد تجهیزات مورد نیاز تولید. ● نظارت و کنترل بر فرمول‌های آزمایشی و تستی. ● برنامه‌ریزی تولید (مطابق با نگارش) در مقاطع روزانه هفتگی متناسب با هر یک از قسمت‌های تولید. ● گزارش‌گیری از روند تولید مطابق با برنامه تولید. ● اعلام انحرافات تولید از برنامه مدیریت.

پیش‌نیازها

● مسلط به پروسه تولید در صنایع غذایی به ویژه شکلات. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های صنایع غذایی یا مهندسی صنایع. ● داشتن حداقل ده سال سابقۀ کاری در صنعت غذا. ● مسلط به پروسه تولید و ساخت شکلات. ● توانایی ارائه گزارش‌های مدیریتی. ● توانایی انجام کار گروهی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،