فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
مدیر سیستم‌ها و روش‌ها

دنا آفرين فدک

تهران
منتشر شده 2 ساعت پیش

توضیحات

● طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای سازمانی. ● مستندسازی و آرشیو. ● بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی. ● برنامه‌ریزی و کنترل کیفیت. ● نظرسنجی و ارزیابی اثربخشی خدمات. ● طراحی فرم‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی. ● طراحی سیستم مدیریت سازمان بر اساس استانداردهای مدیریتی و مدل‌های مدیریتی. ● بررسی و تأیید مستندات سیستم مدیریتی شامل روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها. ● تسهیل‌گری در تدوین استراتژی‌ و اهداف سازمان و ارائه به مدیرعامل. ● همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های سیستم مدیریت. ● نظارت بر توزیع مستندات سیستمی به کاربران. ● برگزاری جلسات با واحدهای مرتبط و جمع آوری نیازمندی‌ها و الزامات سازمان در خصوص ماجول‌های نرم‌افزاری. ● تلاش در جهت بهبود فرآیندهای سیستم مدیریتی بر اساس استانداردهای مدیریتی، ابزارهای بهبود و مهندسی. ● تعیین برنامه ممیزی‌ها و ارزیابی‌های داخلی و خارجی. ● تعیین تیم ممیزی و ارزیابی داخلی. ● نظارت بر اجرای سیستم‌های مدیریت در سازمان از طریق ممیزی‌های داخلی. ● ارتباط با شرکت های گواهی‌دهنده و ارزیاب خارجی جهت انجام فرآیند ممیزی یا ارزیابی. ● ارتباط با تامین‌کنندگان خدمات مشاوره مدیریتی و نرم‌افزار. ● نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات مشاوره مدیریت و نرم‌افزاری. ● طرح‌ریزی فرآیند خودارزیابی سازمان بر اساس مدل‌های تعالی سازمان. ● همکاری در جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای خودارزیابی و اظهارنامه بر اساس مدل‌های سرآمدی. ● نظارت بر گزارش ممیزی یا ارزیابی ارایه شده توسط ممیزان یا ارزیابان داخلی. ● تهیه اسناد مربوط به معماری سازمانی. ● شناسایی نیازهای نرم‌افزاری کاربران. ● الگوبرداری‌ها و Benchmarking انجام شده از سیستم‌های مشابه و بررسی آن. ● تهیه گزارش‌ها به‌همراه تحلیل آن‌ها جهت ارائه به مدیریت. ● بررسی اقدام اصلاحی و تعیین علل ریشه‌ای برای حذف عدم‌انطباق.

پیش‌نیازها

● دانش تجارت و اصول مدیریتی. ● توانایی مدیریت پروژه. ● دانش تجارت الکترونیک. ● دانش تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم. ● دانش طراحی فرآیندهای کسب‌وکار BPMS. ● دانش طراحی جریان داده‌ها. ● توانایی رهبری و هدایت تیم. ● توانایی حل مسئله. ● توانایی کار در محیط پرچالش. ● توانایی انجام کار گروهی.