سرپرست ساخت

مدیریت صنعتی اطلس

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● ارزیابی کارگاه‌های ساخت. ● تقسیم‌بندی قطعات پروژه بر حسب روش‌های ساخت. ● برگزاری جلسات فنی با گروه طراحی و ارائه پیشنهادات. ● استعلام نقشه‌های ساخت از کارگاه‌های مورد تأیید. ● پاسخگویی به سؤالات سازندگان در خصوص نقشه‌ها با هماهنگی بخش طراحی. ● نظارت و پیگیری ساخت. ● تحویل‌گیری قطعات از کارگاه‌ها.

پیش‌نیازها

● آشنایی با اصول برون‌سپاری. ● مسلط به روش‌های ماشینکاری، عملیات حرارتی و پوشش دهی. ● آشنا با روش‌های برون‌سپاری و کار با کارگاه‌ها. ● آشنا با روش‌های ارزیابی کارگاه‌ها و پیمانکاران. ● مسلط به نقشه‌خوانی و امکان هماهنگی بین واحد طراحی و کارگاه‌های ساخت. ● آشنا با روش‌های کنترل کیفیت قطعات و مجموعه‌ها.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،