کارشناس ابزار دقیق

بهبود فرایند کنترل

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● کار با سیستم‌های کنترل و ابزاردقیق. ● صدور پیش فاکتورهای فنی. ● بررسی MRهای پروژه‌ها. ● انجام مذاکرات بین‌المللی. ● انجام مکاتبات فنی و فروش.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری در زمینه مهندسی و فروش سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق. ● آشنایی با سیستم‌های کنترل و ابزاردقیق. ● مسلط به صدور پیش فاکتورهای فنی. ● مسلط به بررسی MRهای پروژه‌ها. ● مسلط به انجام مذاکرات بین‌المللی. ● مسلط به مکاتبات فنی و فروش. ● آشنا با فنون مذاکره. ● آشنایی با ساختار نمایندگی سازندگان خارجی. ● آشنا با شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟