رئیس کارگاه

آرون آب

نیشابور

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

شرح کار: ریاست کارگاه پروژه شبکه توزیع آب، جمع‌آوری فاضلاب و خط انتقال. مسئولیت‌ها: ● تلاش در جهت تحقق اهداف مدیریت پروژه و گزارش دهی به مدیریت ارشد. ● ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملکرد کارگاه به مدیر پروژه. ● مطالعه دقیق مفاد قرارداد بین شرکت و کارفرما. ● هماهنگی کامل با مدیر پروژه جهت انجام امور تحت پیگیری. ● پیش‌بینی و تهیه کلیه مدارک و دستورالعمل‌های لازم اجرایی و ارتباطی با سایر بخش‌های پروژه و کارفرما. ● ارائه گزارش از وضعیت بخش‌های مختلف پروژه به مدیر پروژه. ● برنامه‌ریزی جهت اجرای فعالیت‌های اجرایی در کارگاه و اعلام به واحدهای مربوطه. ● هماهنگی جهت حضور و ترخیص به‌موقع نفرات اجرایی در سایت. ● همکاری با واحد HSE در شناسایی ریسک‌های HSE پروژه و مدیریت آن‌ها. ● بررسی موارد نامنطبق اجرای پروژه و اعلام آن به مدیر پروژه جهت تعیین تکلیف. ● تائید هزینه‌های مربوط به پروژه و پیگیری جهت شارژ تنخواه. ● حصول اطمینان از مستندسازی صحیح کلیه مدارک کارگاه. ● تهیه جانمایی و نقشه چیدمان کارگاه ارائه به مدیریت ارشد جهت اخذ تأییدیه. ● مدیریت عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه. ● مدیریت دارایی‌ها موجود در پروژه. ● مدیریت منابع انسانی در پروژه. ● ایجاد روابط منظم و مستمر با کارفرما ، مشاور ، ناظر و پیمانکاران پروژه. ● بررسی صورت‌وضعیت‌های مرتبط با پروژه. ● پیگیری ارسال صورت‌وضعیت‌ها به کارفرما و اخذ تأییدیه‌ها. ● همکاری در شناسایی پیمانکاران و بررسی رزومه کاری آن‌ها. ● همکاری در بررسی پیش‌نویس قراردادهای پیمانکاران و بررسی رزومه کاری آن‌ها. ● درخواست تغییر یا ایجاد مستندات و ارسال آن به بخش تحلیل سیستم‌ها. ● انجام سایر وظایف محوله از طرف مسئول مافوق. ● مدیر مستقیم: مدیر پروژه. ● افراد زیرمجموعه: تمام عوامل کارگاهی. ● مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه. ● ساعت کاری: 24 روز در پروژه 6 روز استراحت. ● نیاز به سفر کاری: به صورت موردی. ● پاداش و مزایا: بر اساس تشخیص مدیر پروژه و به صورت موردی.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی عمران یا مهندسی مکانیک. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● مسلط به نرم‌افزارهای عمومی و تخصصی رشته مهندسی خود فرد. ● توانایی مدیریت تمام موارد کارگاهی پیمانکاری در پروژه آب.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

موقعیت‌های شغلی مشابه

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟