کارشناس بازرگانی

برق و صنعت اسپيناس

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

● یافتن تأمین کنندگان برای ارائه پیشنهاد تجهیزات صنعتی. ● پیگیری تأمین کنندگان. ● انجام مراحل ثبت سفارش.

پیش‌نیازها

● سخت کوش. ● هوشمند. ● خلاق. ● توانایی مکاتبه به زبان انگلیسی. ● آشنا به تجهیزات صنعتی و تأمین کنندگان مرتبط. ● روحیه کار تیمی. ● ترجیحاً فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،