مهندس ارشد شیمی

پرشین راد گروه

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● کنترل کیفیت آماری محصولات. ● پیگیری برای دریافت آمار تولید محصول. ● تهیه گزارش دوره تولید.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی شیمی با گرایش صنایع گاز یا فرآوری و انتقال گاز. ● فردی بازنشسته جهت مشاوره. ● داشتن سوابق بیمه تأمین اجتماعی. ● جنسیت مد نظر: آقا.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،