مدیر اداری

کشت و صنعت علی آباد

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● کنترل نظم و انضباط کاری شرکت. ● مدیریت منابع انسانی و امور آن‌ها. ● مدیریت امور روزمره اداری. ● مدیریت انجام تکالیف مشخص شده توسط مدیرعامل. ● مدیر مستقیم: مدیر عامل و مدیران ارشد. ● افراد زیرمجموعه: تمامی نیروهای کار و تیم‌های مشخص شده. ● ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر. ● نیاز به سفر کاری: احتمالاً.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت یا سایر رشته‌های مرتبط. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● توانایی نظارت و مدیریت امور اداری و نیروی انسانی. ● توانایی انجام کار گروهی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،