Filters:

Job Category

Location

Industry

Seniority

Education

Post time

Clear Filters
Posted 9 hours ago

توضیحات

• استقرار سیاست های سرمایه انسانی در راستای سیاست ها و رویه های کسب و کار • تدوین، توسعه و راهبری سیستم های مدیریت عملکرد و توسعه رهبری • ارتقاء برند کارفرمایی و جذب استعدادها • ارتقاء فرهنگ سازمانی و فراهم نمودن محیطی جهت افزایش تعلق سازمانی کارکنان • نظارت بر اجرای برنامه های ظرفیت سازی (توسعه مهارت ها، قابلیت ها و توانایی ها) • بازنگری پروژه ها برای برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت ها • کنترل بودجه و هزینه های عملیاتی • نظارت بر خرید خدمات مورد نیاز در بخش های مختلف سرمایه انسانی • مدیریت برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی براساس الویتها و نیازها • نظارت بر فرایندهای مدیریت استعداد، جانشین پروری و جابه جایی شغلی • توسعه، مدیریت و ارزیابی آزمون های استخدامی • طراحی برنامه های مرتبط با نظام جبران خدمت، سیستم های توسعه کارکنان و برنامه های رفاهی، انگیزشی و سلامتی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور • نظارت بر انجام مصاحبه های خروج برای شناسایی دلایل خاتمه همکاری کارکنان • مدیریت عقد و تمدید قرارداد همکاری کارکنان • نظارت بر انجام تمامی امور مرتبط با بیمه اجباری و تکمیلی کارکنان • نظارت بر بستن کارکرد ماهیانه کارکنان و ارائه گزارش به واحد مالی به منظور پرداخت حقوق ایشان • مدیریت برنامه ریزی سرمایه های انسانی • داوری و حل اختلافات بین کارکنان و مدیریت روش های انضباطی • نظارت بر صدور و اخذ دسترسیها درخصوص پرسنل تازه استخدام • مدیریت و راهبری تمامی امور مرتبط با فرآیند آموزش کارکنان • مدیریت ارتباطات درون سازمانی • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های تیمی، وظیفه ای و معیارهای ارزیابی عملکرد • بررسی پیشنهاد انتصاب و ارتقاءکارکنان و ارائه گزارش تحلیلی به مدیریت عامل جهت تصمیم گیری • حضور در جلسات درخواست همکاری و حل مشکلات با تمامی سطوح سازمانی و افراد برون سازمانی • عملیات روزمره مستقیم دپارتمان ، تجزیه و تحلیل گردش کار ، تعیین اولویت ها ، تدوین استانداردها و تعیین مهلت ها. • انجام ارزشیابی و طبقه‌بندی جنبه‌ها و آثار ایمنی، بهداشت و زیست محیطی (HSE)

پیش‌نیازها

• تسلط بر مباحث حقوق و دستمزد • توانایی مکاتبات اداری و قرارداد نویسی • تسلط بر قوانین کار و تامین اجتماعی • تسلط بر طبقه بندی مشاغل • آشنایی با تجزیه و تحلیل شغل • توانایی مدیریت منابع انسانی

نوع استخدام

  • تمام وقت