Sales Secretary

Arina Hayat Danesh

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● مسئول تماس‌ها، ایمیل‌ها و نامه‌های معمولی و همچنین نقل‌قول‌ها و فاکتورهای بخش فروش و غیره. ● آموزش به نمایندگان علمی و فروش. ● هماهنگی شرکت در نمایشگاه‌ها، سمینارها و غیره. ● تهیۀ گزارش‌های فروش هفتگی. ● آماده‌سازی اسناد مناقصه و مدیریت نامه‌های دریافتی و خروجی. ● تهیه مقالات علمی در مورد محصولات شرکت. ● شرکت در جلسه‌ها، کمیته‌ها، کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه وظایف.

پیش‌نیازها

● فردی قابل اعتماد و قادر به رعایت محرمانگی. ● آشنایی با اعداد و چهار قانون ریاضی. ● آشنایی با فنون سازماندهی اداری. ● توانایی انجام چندین کار به طور همزمان. ● توانایی مدیریت قوی زمان. ● فردی دقیق و جزئیات‌گرا. ● مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه ورد و اکسل. ● آشنا با زبان انگلیسی. ● روابط عمومی بالا. ● آشنا با فرآیند فروش و ثبت پیش فاکتور، فاکتور و پروفرما.

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.