NEW
Clear Filters
4 days ago

توضیحات

● شناسایی فرصت‌ها و برآورد پتانسیل‌های موجود در بازار و شناسایی رقبا از طریق جمع‌آوری اطلاعات. ● اولویت‌بندی بازارهای شناسایی شده و تهیه و تدارک شرایط و الزامات مورد نیاز برای راهیابی به بازارهای جدید به منظور افزایش سهم بازار شرکت. ● شرکت در جلسه‌های فنی و ارائه راهکار به مشتریان. ● مشاوره فنی در زمینه محصولات بایوتک.

پیش‌نیازها

● داشتن سطح زبان انگلیسی خوب. ● مسلط به مایکروسافت آفیس، اینترنت و مایکروسافت CRM. دانش یا آموزش: ● آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی. ● آشنایی با متدهای آزمایشگاهی. ● آشنایی اولیه با محصولات سازمان. ● مسلط به نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک. ● آشنایی با محصولات بایوتک. ● مسلط به رده‌بندی میکروارگانیسم‌ها. ● آشنایی با فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها.

نوع استخدام

  • نیمه وقت

رده سازمانی

جزییات