Pharmacist

CinnaGen

Karaj

Posted 5 days ago

توضیحات

داروساز فردی است که در بخش‌های تضمین و کنترل کیفیت به انجام فعالیت‌های زیر می‌پردازد: ● گردآوری و بررسی داده‌ها جهت تهیه CTD. ● انجام ممیزی داخلی. ● ارزیابی ریسک‌های فرآیندها و ارزیابی ریسک. ● تهیه گزارش‌های تخصصی.

پیش‌نیازها

● آشنایی با فرآیند ارزیابی ریسک. ● مسلط به الزامات GMP. ● آشنایی با محصولات بیولوژیک. ● فردی دقیق. ● فردی خلاق و پر انرژی و با انگیزه. ● آشنا با Minitab و ICDL. ● قدرت تجزیه‌وتحلیل و حل مسئله.

To see more jobs that fit your career