Office Manager

Gorohe Mohandesi va Bazargani Dibaj Sanat Pasargad

Tehran

Posted 14 days ago

توضیحات

● ساماندهی امور اداری و دفتری. ● دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، ایمیل ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی. ● تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای مدیران. ● جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز. ● پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان و ثبت در نرم افزار های مربوطه. ● تنخواه‌گردانی. ● بایگانی و طبقه بندی اطلاعات. ● هماهنگی های مرتبط با نمایشگاه ها و رویدادها. ● انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

پیش‌نیازها

● مسلط به مایکروسافت آفیس. ● مسلط به کامپیوتر، سرچ اینترنتی و تایپ انگلیسی و فارسی. ● داشتن فن بیان خوب در پاسخ‌گویی به تماس‌های تلفنی. ● مسلط به نامه‌نگاری اداری فارسی. ● آشنایی با نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری (ثبت مشتریان، ورود و خروج و غیره). ● آشنایی با زبان انگلیسی. ● آشنا با کلیه امور دفتری، امور بایگانی و آرشیو. ● داشتن پوشش و ظاهر آراسته. ● داشتن نظم شخصی و قدرت برنامه‌ریزی. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career