توضیحات

مسئول دفتر مدیرعامل وظایف اجرایی و اداری بخش مدیریت را در اختیار دارد.

این موارد عبارتند از:

 • هماهنگی‌های تماس و مراجعات به واحد مدیریت.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جلسات مدیریت.
 • تهیه گزارشات مربوط به فعالیت‌های مدیریت.
 • مدیریت و سازماندهی اسناد و پرونده‌های مربوط به واحد مدیریت.
 • تعامل فعال با تیم‌های داخلی جهت پاسخگویی به نیازهای مدیریتی.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8:30 صبح تا 16:30؛ پنجشنبه‌ها از 8:30 صبح تا 13:30.

پیش‌نیازها

 • فردی مسئولیت‌پذیر و فعال در جهت رشد فردی.
 • منظم و دقیق.
 • روحیه کار تیمی.
 • حداقل سه تا پنج سال سابقۀ کاری در حوزه مرتبط.
 • مدرک کارشناسی.
 • آشنایی با زبان انگلیسی.
 • آشنایی با مایکروسافت آفیس و ایمیل.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career