چرا آزمون حسابداری پیشرفته ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می توانید، میزان مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌ تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه حسابداری ، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های تست حسابداری پیشرفته ایران‌تلنت

  • آزمون حسابداری ایران‌تلنت ، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه حسابداری که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین رویدادها و مقالات مربوط به حوزه حسابداری می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم‌گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت استفاده از حسابداری پیشرفته طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران‌تلنت توسعه داده شده است.

سوالات متداول