جدید
حذف فیلترها
نماینده علمی

دی جی ام تکنومیکس تهران

1 روز پیش

توضیحات

 • بازدید برنامه‌ریزی‌شده از پزشکان و داروخانه‌ها و محل فروش.
 • ایجاد روابط قوی با رهبران نظرات کلیدی و ایجاد تاثیر بر بازار.
 • به دست آوردن حداکثر دستاورد هدف در قلمرو.
 • نظارت بر فعالیت‌های رقبا و در دسترس بودن محصولات آن‌ها.
 • گزارش‌دهی دربارۀ بازدیدها و بازخورد حوزه به سرپرست تیم.

پیش‌نیازها

 • داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتۀ علوم دامی (دام سبک و سنگین) یا تغذیه.
 • سابقه کار مرتبط.
 • حسن شهرت.
 • روابط عمومی بالا.
 • با صداقت، روحیه کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و تعهد سازمانی.
 • مسلط به تشخیص بیماری‌های دام و راهکارهای درمان.
 • مسلط به جیره‌نویسی، تشخیص و ارائه راهکارهای مدیریتی.
 • امکان بازدید از فارم.
 • مسلط به اصول مشتری‌مداری.
 • مسلط به فنون مذاکره و مدیریت جلسات علمی.