توضیحات

  • اجرای تمامی اقدامات مرتبط با فرایند مدیریت آموزش شامل نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و سنجش و ارزشیابی دوره‌ها در سازمان بر اساس رویه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، نیازسنجی آموزش، مدل‌های سنجش اثربخشی آموزش، مدیریت دانش و پیاده‌سازی آن.

پیش‌نیازها

  • مسلط به آخرین نسخه استاندارد مدیریت آموزشی ISO10015.
  • مسلط به چرخه بهبود مستمر (PDCA).
  • مسلط به تحلیل شکاف‌های عملکردی.
  • مسلط به مدیریت برنامه‌ریزی.
  • توانایی مدیریت زمان.
  • یادگیرنده و فعال.
  • توانایی تجزیه‌وتحلیل.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟