سرپرست تیم کسب استعدادهای فنی

کارگزاري مفيد

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

ما به دنبال یک تیم مجرب در زمینه جذب استعدادهای فنی هستیم تا به شرکت ما در یافتن و حفظ کارکنان عالی کمک کند. تلاش مستمر برای کشف استعداد، ایجاد یک نام تجاری شغلی قوی و اطمینان از روابط عالی با نامزدها و کارمندان به شما واگذار می شود. مسئولیت ها: تعیین نیازهای فعلی پرسنل و تولید پیش بینی ها. تدوین استراتژی های استعدادیابی و برنامه های استخدام. انجام منابع برای پر کردن موقعیت های باز و پیش بینی نیازهای آینده. برنامه ریزی و انجام مراحل استخدام و انتخاب (مصاحبه، غربالگری تماس ها و غیره) کمک به حفظ و توسعه کارکنان. نظارت بر استخدام پرسنل. سازماندهی و/یا حضور در نمایشگاه های شغلی، مراکز ارزیابی یا رویدادهای دیگر. از معیارهای اندازه گیری برای ایجاد گزارش و شناسایی زمینه های بهبود استفاده کنید.

پیش‌نیازها

تجربه اثبات شده به عنوان کسب استعداد فنی. تجربه در جذب، تأمین منابع و نام تجاری استخدام در چرخه کامل. درک کلیه روشها و تکنیکهای انتخاب. مسلط به استفاده از رسانه های اجتماعی. تمایل به درک وظایف و شایستگی های نقش های مختلف. دانش کار با سیستم های ردیابی متقاضی (ATS) و پایگاه های داده. ارتباط عالی. منظم. رهبر و متفکر استراتژیک. مدرک کارشناسی در مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی یا حوزه مربوطه.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،