جدید
حذف فیلترها
مدیر منابع انسانی

شرکت کسری تهران

17 ساعت پیش

توضیحات

 • استخدام کارکنان شایسته، انجام مصاحبه‌های استخدامی و ارزیابی افراد متقاضی کار.
 • ارزیابی عملکرد پرسنل و تعیین شاخص‌های عملکرد صحیح کارکنان.
 • تدوین و اجرای استراتژی‌ها و بینش سازمانی هم‌سو و هم‌راستا با استراتژی کلی شرکت.
 • ایجاد پل ارتباطی بین شرکت و کارمندان از طریق رسیدگی به خواسته‌ها، شکایات یا سایر موارد.
 • تعیین و برنامه‌ریزی برای نیازهای آموزشی و انگیزشی پرسنل در سازمان.
 • تدوین و بازنگری در شرح وظایف و تعریف مشاغل.
 • نظارت بر روند اجرای مصاحبه خروج.
 • تهیه چارت‌های سازمانی و مدیریتی.
 • بررسی صحت سوابق متقاضیان.
 • جامعه‌پذیر ساختن کارکنان جدیدالورود.
 • انجام امور مربوط به بهداشت، ایمنی و خدمات رفاهی کارکنان.
 • انجام کلیه محاسبات مربوط به حقوق کارکنان و اعلام حقوق قابل پرداخت به واحد حسابداری.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با انواع مدل‌های انگیزشی مانند هرم مازلو، تئوری انتخاب، تئوری X ،Y و غیره.
 • شناخت تیپ‌های شخصیتی مختلف افراد با استفاده از روش‌ها و آموزن‌هایی همچون MBTI ،DISC و غیره.
 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت منابع انسانی یا سایر رشته‌های مرتبط.
 • قابل اعتماد و رازدار بودن و پایبند به حفظ محرمانگی کاری.
 • مسلط به تکنیک‌ها و اصول کوچینگ.
 • مهارت‌های ارتباطی و روابط عمومی.
 • مهارت‌های گفتاری و نوشتاری.
 • توانایی تحلیلی و حل مسئله.
 • مهارت تصمیم‌گیری.
 • مهارت ارتباط مؤثر.
 • مهارت مدیریت بر تعارضات.
 • مهارت کار تیمی.
 • مهارت تیم سازی.
 • مهارت تفکر خلاق.
 • مهارت مذاکره.
 • مهارت همدلی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات