مدیر فنی مهندسی

تکران مبرد

قم

منتشر شده 3 ماه پیش

توضیحات

● مدیریت و سازماندهی واحد مهندسی در راستای اجرای پروژه‌ها، برگزاری جلسات فنی و شرکت در مناقصات مربوطه. ● سازماندهی نیروها. ● تهیه اسناد فنی. ● شرکت در مناقصات مرتبط. ● تهیه PID. مزایا: ● آکورد. ● بیمه.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی مکانیک. ● داشتن حداقل ده سال سابقۀ کاری. ● آشنایی با ایزو. ● مهارت تصمیم‌گیری به موقع. ● روحیه مشارکت در فعالیت‌های بهبود سازمان. ● مسلط به فرآیندهای تولیدی. ● آشنایی با فرآیندهای ساخت.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟