مدیر فنی مهندسی

تکران مبرد

قم

منتشر شده 1 سال پیش

توضیحات


● مدیریت و سازماندهی واحد مهندسی در راستای اجرای پروژه‌ها، برگزاری جلسات فنی و شرکت در مناقصات مربوطه.
● سازماندهی نیروها.
● تهیه اسناد فنی.
● شرکت در مناقصات مرتبط.
● تهیه PID.

مزایا:

● آکورد.
● بیمه.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی مکانیک. ● داشتن حداقل ده سال سابقۀ کاری. ● آشنایی با ایزو. ● مهارت تصمیم‌گیری به موقع. ● روحیه مشارکت در فعالیت‌های بهبود سازمان. ● مسلط به فرآیندهای تولیدی. ● آشنایی با فرآیندهای ساخت.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟